i

Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Schvalování učebnic

aneb Jak se vytváří společenský konsenzus
 |  1. 2. 2017
 |  Vesmír 96, 110, 2017/2
 |  Seriál: Cenzura, 13. díl (PředchozíNásledující)

Procedura schvalování učebnic je kondenzovanou verzí společenských diskusí na téma škodlivosti určitých hodnot a idejí.

Obrana před „nežádoucími vlivy“ se dnes neděje ani tak pomocí zákonů či zákroků státních institucí, ale spíše formou dlouhodobého „vyjednávání“, které vede ke stigmatizaci nežádoucích postojů a k jejich společenské diskreditaci.

V některých evropských státech je centralizované schvalování učebnic běžné, jiné se bez něj obejdou a delegují odpovědnost na učitele, jenž sám zvažuje závadnost či nevhodnost knih, které žákům vybírá. V ČR je schvalování učebnic řízeno státem, který tak má společně s didaktickou úrovní garantovat i „nezávadnost“ obsahu. Aby mohl nakladatel vyrobit kvalitní učebnici a pokrýt náklady, musí být schopen prodat jí relativně velké množství (tisíce kusů). Proto usiluje o získání schvalovací doložky Ministerstva školství. Bez ní sice učebnice vyjít může, ale školy na její nákup nesmějí použít dotace poskytované ministerstvem, takže je prakticky neprodejná. Těžiště schvalovacího řízení spočívá na dvou (či více) komplexních lektorských posudcích, jejichž autory vybírá referent Ministerstva školství z neveřejného seznamu recenzentů.

Na případné obtíže s udělením doložky autor i nakladatel myslí již ve fázi přípravy rukopisu, kdy kromě odborných kvalit textu pečlivě zvažují ideově problematická témata a sami se „preventivně“ mají obracet na instituce, jež doporučuje směrnice Ministerstva školství. Nejčastěji jde o Muzeum romské kultury, Ekumenickou radu církví, Českou biskupskou konferenci, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK nebo Židovské muzeum. Jejich úkolem je zhodnotit, zda učebnice nepodporuje xenofobní postoje ke společenským menšinám a nevede k vytváření stereotypních představ o nich. Zástupci institucí však mívají někdy poněkud odlišnou představu a chápou recenzní řízení jako možnost, jak intervenovat ve prospěch menšiny či skupiny, kterou zastupují. Může se klidně stát, že ilustrační obrázek cimbálové kapely je na žádost recenzenta nahrazen kapelou cikánskou anebo že původně neutrální větu „Od vzniku Izraele v roce 1948 trvá napětí mezi ním a arabskými státy“ nahradí v učebnici dějepisu na žádost Židovského muzea text: „V den vzniku Státu Izrael v roce 1948 v souladu s rozhodnutím OSN byl nový stát napaden arabskými sousedy“ [zvýraznila LP]. Stát Izrael je tak legitimizován odkazem na autoritu OSN a za viníka konfliktu jsou označeny arabské státy.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie

O autorovi

Lenka Pořízková

Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D., (*1980) působí ve Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na katedře bohemistiky FF UP. Specializuje se na českou literaturu 20. století a na dějiny a teorii knižní kultury a knižního trhu. Přítomný text vychází ze studie „Učebnice jako res publica. Lektorské posudky prostředkem vyjednávání konsenzu“ publikované v monografii V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2015).
Pořízková Lenka

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné