mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Pokorná Magdalena

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., (*1961) působí v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., zaměřuje se na české dějiny 19. století se soustředěním na období tzv. Bachova absolutismu. Tento text vychází ze studie ‚Patří do řad literárního proletariátu‘. Literární působení a policejní perzekuce Prokopa Chocholouška v letech 1848–1861 publikované v monografii V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2015). Tato monografie získala cenu NČLF a Hlávkova nadání r. 2016.

Počet článků: 1

Policejní perzekuce Prokopa Chocholouškauzamčeno

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 656, 2016/11
Z dějin české literatury známe několik případů, kdy policejní dohled zásadním způsobem ovlivnil život a dílo určitého spisovatele. Nejproslulejším...