Janáček Pavel

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., (*1968) se zabývá dějinami české populární literatury a literárních institucí. Od roku 2010 je ředitelem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Tento text vychází ze studie ‚Zatím nelze‘. Měsíčník Gong a cesta poválečného českého umění od surrealismu k pop-artu, publikované v monografii V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2015).

Počet článků: 1

Ztracený článek uměleckých dějin?uzamčeno

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 298, 2017/5
Pod povrchem veřejného kulturního života, z nějž byly vyloučeny některé projevy avantgardního umění, zvláště surrealismus, pozorujeme v letech...