mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kosák Michal

Mgr. Michal Kosák, Ph.D., (*1977) působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., zabývá se textologií, působí též jako editor. Tento text vychází ze studie „Mezi revoltou a autocenzurou. Případ Slezských písní Petra Bezruče“ publikované v monografii V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2015).

Počet článků: 1

Slezské písně Petra Bezruče ve stínu cenzurního zásahuuzamčeno

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 234, 2017/4
Dílo Petra Bezruče bylo státní cenzurou přímo zasaženo jen jedinkrát, a to na začátku básníkovy publikační dráhy. Tento fakt však spoluovlivňoval...