Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Slezské písně Petra Bezruče ve stínu cenzurního zásahu

 |  6. 4. 2017
 |  Vesmír 96, 234, 2017/4
 |  Seriál: Cenzura, 15. díl (PředchozíNásledující)

Dílo Petra Bezruče bylo státní cenzurou přímo zasaženo jen jedinkrát, a to na začátku básníkovy publikační dráhy. Tento fakt však spoluovlivňoval publikační osudy i vlastní Bezručovu tvorbu přinejmenším až do období po první světové válce.

Z Bezručovy korespondence vyplývá, že se jeho reakce na cenzurní zásah postupem času proměňovaly a projevovaly zejména různými postupy maskujícími přímou adresnost sdělení. Cenzurní a redakční vlivy se již od časopiseckých otisků vybraných básník Slezských písní vepsaly natolik hluboko do dějin textu, že je nejenom nelze jednoduše odstranit, ale ani je nadále nelze vnímat pouze jako vnější. Právě cenzurní tlak, respektive autorská reakce na něj, formovaly charakter Slezských písní a spoluvytvářely jejich básnické kvality.

Dlouhé stíny konfiskace

Ze dvou prvních zásilek, odeslaných 16. a 25. ledna 1899, vybral redaktor Jan Herben pro beletristickou přílohu týdeníku Čas tři básně: Den Palackého, Škaredý zjevJen jedenkrát. Ze strachu před cenzurou a případnými soudními spory s osobami, které byly v básních jmenovány, provedl redaktor sám o sobě, i když s Bezručovým bianco svolením, změny v básních Den PalackéhoŠkaredý zjev. Herben v obou básních nahradil spojení „Rotšild a Gutman a Laryšové“, respektive „Rotšild a Gutman, gróf Laryš a Vlček“ zněním „židé a hrabata slavných rodů“, respektive „židé a hrabata slavní“ a též spojení „jasný vévoda Géro“ zněním „jasný vévoda říšský“.

Tyto úpravy však cenzurnímu zásahu nezabránily, naopak od nich rakouská cenzura svůj zásah odvozovala. Číslo Času z 11. února, kde stály všechny tři básně na výrazném místě v čele přílohy, tak bylo zabaveno. V odůvodnění otištěném v pátém čísle Času 25. února 1899 čteme, že „v závadných článcích podněcuje se k zášti proti židům, pak proti šlechticům, tudíž jednotlivé třídě společnosti (§ 302 tr. z.), mimo to se najmě v místech, kde řeč jest o vévodovi říšském, haněním porušuje úcta k jednomu členu domu císařského (§ 64 tr. z.)“.

Na cenzurní zásah odpověděl Bezruč náhradou Škaredého zjevu novou básní, což dosvědčuje jeho dopis Janu Herbenovi z 29. března 1899: „Škaredý zjev jsem parafrázoval ve dvou básních pod názvem , pošlu barzo.“ Text prvních dvou částí básně odkazuje na konfiskovaný Škaredý zjev přímo shodným veršem „já Petr Bezruč, od Těšína Bezruč“, liší se však mimo jiné snížením konkrétnosti invektivy – místo cenzurou postižených „židů a hrabat slavných“ jsou v básni Já „bohatci cizí mi víry“ a „mužové, vážní a mocní“. S oslabením určitosti výpadu souvisí i další posun anoncovaný v Bezručově dopisu Herbenovi ze 17. února 1899: „Proč jste škrtl slovo Gero? Budu vévodu teď nazývat markýzem, – to přece projde cenzurou.“ Spojení „markýz Géro“, vytvořené zprvu s ohledem na cenzuru, pak vstoupilo i do tvůrčího horizontu básníka a nadále se podílelo na charakteru jeho tvorby.

Nyní vidíte 26 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorovi

Michal Kosák

Mgr. Michal Kosák, Ph.D., (*1977) působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., zabývá se textologií, působí též jako editor. Tento text vychází ze studie „Mezi revoltou a autocenzurou. Případ Slezských písní Petra Bezruče“ publikované v monografii V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2015).
Kosák Michal

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné