Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Slezské písně Petra Bezruče ve stínu cenzurního zásahu

 |  6. 4. 2017
 |  Vesmír 96, 234, 2017/4
 |  Seriál: Cenzura, 15. díl (PředchozíNásledující)

Dílo Petra Bezruče bylo státní cenzurou přímo zasaženo jen jedinkrát, a to na začátku básníkovy publikační dráhy. Tento fakt však spoluovlivňoval publikační osudy i vlastní Bezručovu tvorbu přinejmenším až do období po první světové válce.

Z Bezručovy korespondence vyplývá, že se jeho reakce na cenzurní zásah postupem času proměňovaly a projevovaly zejména různými postupy maskujícími přímou adresnost sdělení. Cenzurní a redakční vlivy se již od časopiseckých otisků vybraných básník Slezských písní vepsaly natolik hluboko do dějin textu, že je nejenom nelze jednoduše odstranit, ale ani je nadále nelze vnímat pouze jako vnější. Právě cenzurní tlak, respektive autorská reakce na něj, formovaly charakter Slezských písní a spoluvytvářely jejich básnické kvality.

Dlouhé stíny konfiskace

Ze dvou prvních zásilek, odeslaných 16. a 25. ledna 1899, vybral redaktor Jan Herben pro beletristickou přílohu týdeníku Čas tři básně: Den Palackého, Škaredý zjevJen jedenkrát. Ze strachu před cenzurou a případnými soudními spory s osobami, které byly v básních jmenovány, provedl redaktor sám o sobě, i když s Bezručovým bianco svolením, změny v básních Den PalackéhoŠkaredý zjev. Herben v obou básních nahradil spojení „Rotšild a Gutman a Laryšové“, respektive „Rotšild a Gutman, gróf Laryš a Vlček“ zněním „židé a hrabata slavných rodů“, respektive „židé a hrabata slavní“ a též spojení „jasný vévoda Géro“ zněním „jasný vévoda říšský“.

Tyto úpravy však cenzurnímu zásahu nezabránily, naopak od nich rakouská cenzura svůj zásah odvozovala. Číslo Času z 11. února, kde stály všechny tři básně na výrazném místě v čele přílohy, tak bylo zabaveno. V odůvodnění otištěném v pátém čísle Času 25. února 1899 čteme, že „v závadných článcích podněcuje se k zášti proti židům, pak proti šlechticům, tudíž jednotlivé třídě společnosti (§ 302 tr. z.), mimo to se najmě v místech, kde řeč jest o vévodovi říšském, haněním porušuje úcta k jednomu členu domu císařského (§ 64 tr. z.)“.

Na cenzurní zásah odpověděl Bezruč náhradou Škaredého zjevu novou básní, což dosvědčuje jeho dopis Janu Herbenovi z 29. března 1899: „Škaredý zjev jsem parafrázoval ve dvou básních pod názvem , pošlu barzo.“ Text prvních dvou částí básně odkazuje na konfiskovaný Škaredý zjev přímo shodným veršem „já Petr Bezruč, od Těšína Bezruč“, liší se však mimo jiné snížením konkrétnosti invektivy – místo cenzurou postižených „židů a hrabat slavných“ jsou v básni Já „bohatci cizí mi víry“ a „mužové, vážní a mocní“. S oslabením určitosti výpadu souvisí i další posun anoncovaný v Bezručově dopisu Herbenovi ze 17. února 1899: „Proč jste škrtl slovo Gero? Budu vévodu teď nazývat markýzem, – to přece projde cenzurou.“ Spojení „markýz Géro“, vytvořené zprvu s ohledem na cenzuru, pak vstoupilo i do tvůrčího horizontu básníka a nadále se podílelo na charakteru jeho tvorby.

Nyní vidíte 26 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorovi

Michal Kosák

Mgr. Michal Kosák, Ph.D., (*1977) působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., zabývá se textologií, působí též jako editor. Tento text vychází ze studie „Mezi revoltou a autocenzurou. Případ Slezských písní Petra Bezruče“ publikované v monografii V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2015).
Kosák Michal

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné