Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Uhlíková Lucie

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., (*1969) působí v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i. Zabývá se zejména hudebním folklorem, folklorismem a současnými etnokulturními tradicemi. Tento text vychází ze studie „Duch a povaha národa v písni. Idealizovaný obraz lidové písně v tištěných sbírkách první poloviny 19. století“ publikované v monografii V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2015).

Počet článků: 1

Lidová píseň v zajetí estetické cenzuryuzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 528, 2017/9
Je několik důvodů, proč tzv. klasické písňové sbírky nekorespondují s reálnou podobou písňového folkloru. k těm zásadním patří to, že dobové...