Sádlo Jiří

RNDr. Jiří Sádlo , CSc., (*1958), vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Pracuje v Botanickém ústavu AV ČR. Jeho hlavním tématem je vývoj krajiny a vegetace během holocénu a její současné změny včetně vlivu biologických invazí.

Počet článků: 46

Co když je to všechno na houby?

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 375, 2001/7
Možná dost záleží na tom, kdo je vlastně hrdinou právě tlumočeného evolučního příběhu. Vždycky se dost pateticky zdůrazňuje, jak ty statečné...
 

Kaktus kvete každý rok

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 403, 2001/7
Dneska o vymítání bludů: Jen málo biologických polopravd mají lidé pod kůží tak silně jako tu, že kaktus zásadně kvete jednou za pět, sedm či...
 

Když kaktusy nejsou vidět

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 343, 2001/6
Kaktusářství, jak ví každý kromě kaktusářů, je jedna z početných odrůd masochizmu. Jedno z nejrafinovanějších mučení, jež si kaktusář na sebe...
 

Prťouskové maličcí

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 273, 2001/5
Jestliže jsme si v minulém díle pochvalovali, jak skvěle se v terénu objevují a nacházejí velké druhy kaktusů, tentokrát začneme steskem....
 

Obři z kaktusové říše

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 223, 2001/4
Jsou vidět již z dálky a na lokalitě se po nich tedy nemusí intenzivně pátrat. To je bezesporu klad, který usnadňuje práci v terénu. Nutno ovšem...
 

Péče o chráněná území

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 226, 2001/4
Publikace si klade za cíl stát se moderní, odborně fundovanou příručkou pro záslužnou činnost správců našich chráněných území přírody. Jde o dílo...
 

Na jedno kopyto

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 163, 2001/3
Jak moc se kaktusy vzájemně podobají? Když se na to zeptáte pravého kaktusáře, řekne vám: „No, kaktusy jsou přece extrémně rozrůzněné, každý vypadá...
 

Asketové z pouští

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 103, 2001/2
Začněme stejně jako v předchozím dílu triviálním konstatováním: kaktusy rostou na pouštích. A hned si řekněme, že to není pravda, přesněji řečeno...
 

Mohutná pískovcová symfonie s málo notami

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 455, 2000/8
V minulém čísle (Vesmír 79, 394, 2000/7) jsme se dověděli, že krajinný fenomén znamená odlišné místo, kde je některá z krajinných složek výrazně...
 

Ohněm za lepší příští berušek a svatojánků!

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 364, 2000/7
Jako entomologa mě zaujal postoj autora k vypalování trav, keřů či lesů. Když se nám něco nelíbí, tak to zapálíme. „Hořiž, hořiž, Jene Huse, ať...
 

Jak fousatá musí být teta, aby to byl strýc?

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 394, 2000/7
Přírodověda se zabývá jevy čili úkazy čili fenomény, které jsme okolo sebe rozeznali. Jevem včetně jevů kulturních je vše mezi nebem a dudami:...
 

Nejslavnější kytka dolního Posázaví

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 159, 2000/3
Kandík psí zub se jmenuje vědecky Erythronium, z téže příčiny jako červené krvinky jsou erythrocyty, červenka Erithacus a hřib kovář Boletus...
 

Zapalte ho – ať hoří!

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 37, 2000/1
Říp je hora skrz naskrz mytická a posvátná. A to zcela objektivně. Totiž objektivní je ta tradice posvátnosti a to, že se s Řípem jako s mytickým...
 

Drobné radosti nás, granivorních opic

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 253, 1999/5
V severním Jordánsku na kopcích nade vsí Tabaqat Fal je už koncem května jako u nás v srpnu: Pod modrosivým nebem se závojky prachu, pod siluetami...
 

Efeméry – život na Záhořově loži

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 254, 1999/5
Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), známe dnes hlavně v souvislostech genetických studií. Tento druh ale roste i na volné noze vně zdí našich...
 

Co bude, až spadne

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 143, 1999/3
Chattušaš, ruiny hlavního města Chetitů v centrální Anatolii. V údolí je turecká vesnice se semknutými domky, kamennými zídkami a tarasy, s pachem...
 

Invaze nájezdníků? Invaze kytiček!

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 163, 1999/3
Invaze, to zní ošklivě. V ekologii je to slovo pro velké a náhlé zvětšení areálu druhu. Rozšíření každého z druhů se samozřejmě nějak mění...
 

Rostliny ohroženější než zvířata

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 426, 1998/8
Začátkem dubna byl zveřejněn aktualizovaný a dosud nejúplnější seznam rostlin ohrožených vyhynutím (Red list of Threatened Plants). Podle něj je...
 

Ze slabikáře evoluční biologie

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 406, 1998/7
Ptá se velbloudě mámy velbloudice: „Mami, proč máme takový široký kopyta?“ – „No, to je přeci proto, že když jdeme po poušti, po písku, přes...
 

Příroda proti kultuře

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 186, 1998/4
Jak už víme díky výzkumům D. Storcha (Vesmír 74, 384, 1995/7), poztrácené gumičky mírného pásma Eurasie z velké části mizí do havranů, kteří je...
 
Strana: [1]  [2]  [3]