mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Sádlo Jiří

RNDr. Jiří Sádlo , CSc., (*1958), vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Pracuje v Botanickém ústavu AV ČR. Jeho hlavním tématem je vývoj krajiny a vegetace během holocénu a její současné změny včetně vlivu biologických invazí.

Počet článků: 46

Krajina jako interpretovaný text

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 96, 1998/2
Krajina je živou soustavou. Není nějakou směsí vzájemně na sebe působících, leč nezávislých neživých a živých struktur, anebo hybridem živého a...
 

Pseudokrasová jeskyně u Štěchovic

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 249, 1997/5
Pseudokrasové jevy mohou vznikat i v tvrdých horninách a zajímavé mohou být i biologicky. Jeden, byť nevelký skalní útvar najdeme na poslední skále...
 

Tutoření a tutoroviny

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 656, 1996/11
Vztah studenta k svému tutorovi je fakticky jiný než k ostatním sortám učitelů. Jiný je i vztah tutora: rozlišuje ostatní studenty a své svěřence....
 

Vesnice v rámci konkrétní krajiny

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 513, 1996/9
O úpadku dnešní české krajiny vůbec a vesnice zvlášť psal V. Cílek (Vesmír 75, 97, 1996/2). Neduhy vesnic, na které v tom článku ukázal, jsou...
 

Co ve Vesmíru nebylo

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 124, 1995/3
Internacionální unie astronomů RVHP rozhodla, že planetka 3834 ponese jméno partyzána Ivana Ivanoviče Samopalova, a to konkrétně Samopalov...
 

Život na spáleništi: antrakofyty a pyrofyty

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 556, 1994/10
Oheň se v naší přírodě projevuje většinou maloplošně a krátkodobě, v podobě ohnišť zakládaných výletníky, anebo lesními dělníky při pálení klestu...
 
Strana: [1]  [2]  [3]