Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd

Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., (*1965) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje zoologii bezobratlých. V Entomologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích se zabývá ekofyziologií hmyzu.

Počet článků: 73

Chlad vyvolává agresivitu

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 288, 2009/5
Před pokusem na hmyzu je často třeba zkoumané jedince zchladit, třeba proto, aby vůbec bylo možné vyjmout je z chovného prostředí a umístit do...
 

Pohlavní výběr samců slunéček

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 249, 2009/4
Slunéčka jsou známa velkou pohlavní aktivitou – páří se několikrát denně, často celé hodiny. Přesto i samičky slunéček vědí, že všeho moc škodí, a...
 

Pavoukům škodí jeleni a chutná nektar

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 826, 2008/12
Laboratorní biologové obvykle studují jen svých pár oblíbených modelových druhů, naproti tomu ekologové často popisují společenstva s velkým počtem...
 

Nejnapodobovanější brouci

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 734, 2008/11
Brouci málo známé a u nás navíc málo početné čeledi dlouhoústcovitých (Lycidae) jsou chemicky chráněni před predátory a svou jedovatost inzerují...
 

Bezkřídlí mrchožrouti jsou dravci

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 741, 2008/11
Druhotná bezkřídlost se u hmyzu často vyvinula následkem geografické izolace (vysokohorské a ostrovní druhy). Méně prozkoumané jsou případy ztráty...
 

Nejmenší brouci

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 505, 2008/8
Pírníci (Ptiliidae) jsou nejmenší z brouků a jedněmi z nejmenších v třídě hmyzu vůbec. V naší přírodě je nalezneme u lesních mravenců nebo v hnoji....
 

Červené zbarvení indikuje míru jedovatosti slunéček

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 476, 2008/7
U mnoha obratlovců prozrazuje množství barviv melaninu a karotenu kondici jedince, což využívají při vnitrodruhové signalizaci. U hmyzu je zbarvení...
 

Třásněnky vidí rudě

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 143, 2008/3
Ne že by byly tak rozzuřené. Prostě vidí červenou barvu. A to je u hmyzu neobvyklé. Většina hmyzu vidí sice barevně, jenže jinak než my. Vidí měkké...
 

Teplokrevní hovniválové

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 73, 2008/2
Pod pojmem teplokrevný živočich si obvykle představíme ptáky a savce. Ostatní obratlovce a všechny bezobratlé zahrneme pod studenokrevné, i když...
 

Je cykas hmyzosnubný, nebo větrosnubný?

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 7, 2008/1
Jedna ze dvou dodnes žijících čeledí cykasů, Zamiaceae, je známa tím, že je opylována hmyzem. Naproti tomu druhá čeleď, Cycadaceae, je dosud...
 

Invazní slunéčka jsou tady!

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 764, 2007/12
Slunéčko Harmonia axyridis pochází z východní Asie. Pro své nadprůměrné schopnosti likvidovat mšice (velkou žravost, polyfágii) a jiné biologické...
 

Jak se brání čínské světlušky

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 679, 2007/11
Mnohé druhy světlušek se chemicky brání proti obratlovčím i bezobratlým nepřátelům. Dokážou vylučovat kapky nechutné hemolymfy (krve) podobně jako...
 

Mandelinky se přiživují u slunéček

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 475, 2007/8
O mandelinkách se všeobecně ví, že se živí listy rostlin, zatímco o slunéčkách je známo, že hubí mšice. Existuje ale celá podčeleď slunéček...
 

Brouci filtrátoři

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 340, 2007/6
Zástupce čeledi Coptoclavidae (Coleoptera) nemá napíchnuté na špendlíku žádný sběratel brouků. Celá čeleď se šesti podčeleděmi je známá pouze jako...
 

Podzemní souostroví ve vnitrozemí Austrálie

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 342, 2007/6
V roce 1998 byl v aridní oblasti západní Austrálie objeven unikátní podzemní ekosystém. Vápenec rozpuštěný v podzemní vodě zde inkrustuje...
 

Vítr roznáší larvy jako pyl

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 136, 2007/3
Roupec Mallophora ruficauda (dvoukřídlí) je v dospělosti velká chlupatá dravá moucha, která v Argentině v oblasti pamp vážně škodí včelařům,...
 

Broučicím příliš mnoho sexu škodí

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 74, 2007/2
Samčí kopulační orgán u brouků (aedeagus) mívá bizarní tvary. Hojně tradovaná a v taxonomii stále používaná hypotéza zámku a klíče, jíž se...
 

Jedovatý chmel

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 7, 2007/1
Pro takzvané organické zemědělství je nemyslitelné použít syntetický insekticid proti škůdcům polních plodin. Lze jej však nahradit (někdy i...
 

Miniaturizace symbiontů

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 711, 2006/12
Mnoho skupin hmyzu má v těle, dokonce ve speciálních orgánech a uvnitř buněk, symbiotické bakterie, které jim pomáhají se zpracováním potravy – tu...
 

Hovězí krev a svatojánci

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 646, 2006/11
Světélkování není privilegiem světlušek – jenom u hmyzu se tento vynález vyskytuje několikrát. Chvostoskok Onychiurus armatus světélkuje celý....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné