Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Mandelinky se přiživují u slunéček

 |  9. 8. 2007
 |  Vesmír 86, 475, 2007/8

O mandelinkách se všeobecně ví, že se živí listy rostlin, zatímco o slunéčkách je známo, že hubí mšice. Existuje ale celá podčeleď slunéček (Epilachninae), kde se jak larvy, tak dospělci živí také listy rostlin. Až čtyři takové druhy můžeme potkat i v České republice, včetně slunéčka netečného (ne že by se chovalo netečně, ale na krovkách nemá tečky). Některé druhy býložravých slunéček dokonce způsobují nemalé škody v zemědělství. V Mexiku a jižních státech USA žije velký druh Epilachna varivestis, který okusuje listy fazolu a příbuzných rostlin. A přijít v Mexiku o úrodu fazolí je jistě věc vážná.

Mezi mandelinkami je rod Diabrotica neobvyklý tím, že jeho larvy se neživí listy (na rozdíl od dospělých jedinců), ale kořeny a hlízami rostlin. V Americe stejně jako v Evropě jsou tyto mandelinky významným a nepříjemným škůdcem kukuřice (odhadovaná roční ztráta činí 1 miliardu dolarů). Protože běžné insekticidy podzemní části rostlin nechrání, je vhodné pěstovat geneticky modifikovanou (transgenní) kukuřici, která sama produkuje původně bakteriální toxin, hubící pouze příslušníky řádu brouků.

Některé druhy tohoto rodu, jako například Diabrotica porracea, se živí na tykvích. Tykev se stejně jako mnoho jiných rostlin brání proti býložravému hmyzu mechanicky. Šťáva obsažená v cévicích (floému) rostliny je lepkavá a na vzduchu rychle tuhne. Tak může napadená rostlina menším herbivorům zalepit kusadla.

Ve středním Mexiku se dospělí jedinci této mandelinky živí skoro výhradně poddruhem tykve Cucurbita okeechobeensis ssp. martinezii. Také poměrně velké slunéčko Epilachna tredecimnotata žije v Mexiku právě na zmíněném poddruhu tykve. Slunéčka nakusují na listech žilky tak, že celé kusy listů zůstávají bez zásobování cévami i cévicemi. V příslušné části listu poklesne tlak (turgor) a obkousaná oblast pomalu vadne. To zpočátku ani nesnižuje její nutriční hodnotu, a přitom mizí schopnost této části vylučovat obrannou lepkavou mízu. Poškozený list pak zahájí produkci jedu (triterpenu) kukurbitacínu, což je obecná ochrana tykví proti býložravcům. Vadnoucí část listu ale nestačí vyprodukovat jedu dostatek.

Právě výhradně na vadnoucích částech takto nakousaných listů se živí malé mandelinky druhu Diabrotica porracea. Samy svými malými kusadly nedokážou překusovat listové žilky, aby přerušily proud mízy, a tak jsou závislé na výskytu slunéček. Na nepoškozených listech se mandelinky druhu Diabrotica porracea vyskytují rovněž, ale potravu na nich nezískávají. Oportunisticky využívají schopnějších slunéček, aby se vyhnuly obrannému mechanizmu rostliny. Otázkou zůstává, zda mandelinky spotřebují tolik potravy, že to slunéčkům škodí. (Coleopterists bulletin 61, 57–64 2007/1)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Oldřich Nedvěd

Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., (*1965) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje zoologii bezobratlých. V Entomologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích se zabývá ekofyziologií hmyzu.

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné