Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Mandelinky se přiživují u slunéček

 |  9. 8. 2007
 |  Vesmír 86, 475, 2007/8

O mandelinkách se všeobecně ví, že se živí listy rostlin, zatímco o slunéčkách je známo, že hubí mšice. Existuje ale celá podčeleď slunéček (Epilachninae), kde se jak larvy, tak dospělci živí také listy rostlin. Až čtyři takové druhy můžeme potkat i v České republice, včetně slunéčka netečného (ne že by se chovalo netečně, ale na krovkách nemá tečky). Některé druhy býložravých slunéček dokonce způsobují nemalé škody v zemědělství. V Mexiku a jižních státech USA žije velký druh Epilachna varivestis, který okusuje listy fazolu a příbuzných rostlin. A přijít v Mexiku o úrodu fazolí je jistě věc vážná.

Mezi mandelinkami je rod Diabrotica neobvyklý tím, že jeho larvy se neživí listy (na rozdíl od dospělých jedinců), ale kořeny a hlízami rostlin. V Americe stejně jako v Evropě jsou tyto mandelinky významným a nepříjemným škůdcem kukuřice (odhadovaná roční ztráta činí 1 miliardu dolarů). Protože běžné insekticidy podzemní části rostlin nechrání, je vhodné pěstovat geneticky modifikovanou (transgenní) kukuřici, která sama produkuje původně bakteriální toxin, hubící pouze příslušníky řádu brouků.

Některé druhy tohoto rodu, jako například Diabrotica porracea, se živí na tykvích. Tykev se stejně jako mnoho jiných rostlin brání proti býložravému hmyzu mechanicky. Šťáva obsažená v cévicích (floému) rostliny je lepkavá a na vzduchu rychle tuhne. Tak může napadená rostlina menším herbivorům zalepit kusadla.

Ve středním Mexiku se dospělí jedinci této mandelinky živí skoro výhradně poddruhem tykve Cucurbita okeechobeensis ssp. martinezii. Také poměrně velké slunéčko Epilachna tredecimnotata žije v Mexiku právě na zmíněném poddruhu tykve. Slunéčka nakusují na listech žilky tak, že celé kusy listů zůstávají bez zásobování cévami i cévicemi. V příslušné části listu poklesne tlak (turgor) a obkousaná oblast pomalu vadne. To zpočátku ani nesnižuje její nutriční hodnotu, a přitom mizí schopnost této části vylučovat obrannou lepkavou mízu. Poškozený list pak zahájí produkci jedu (triterpenu) kukurbitacínu, což je obecná ochrana tykví proti býložravcům. Vadnoucí část listu ale nestačí vyprodukovat jedu dostatek.

Právě výhradně na vadnoucích částech takto nakousaných listů se živí malé mandelinky druhu Diabrotica porracea. Samy svými malými kusadly nedokážou překusovat listové žilky, aby přerušily proud mízy, a tak jsou závislé na výskytu slunéček. Na nepoškozených listech se mandelinky druhu Diabrotica porracea vyskytují rovněž, ale potravu na nich nezískávají. Oportunisticky využívají schopnějších slunéček, aby se vyhnuly obrannému mechanizmu rostliny. Otázkou zůstává, zda mandelinky spotřebují tolik potravy, že to slunéčkům škodí. (Coleopterists bulletin 61, 57–64 2007/1)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Oldřich Nedvěd

Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., (*1965) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje zoologii bezobratlých. V Entomologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích se zabývá ekofyziologií hmyzu.

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné