Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Pohlavní výběr samců slunéček

 |  9. 4. 2009
 |  Vesmír 88, 249, 2009/4

Slunéčka jsou známa velkou pohlavní aktivitou – páří se několikrát denně, často celé hodiny. Přesto i samičky slunéček vědí, že všeho moc škodí, a opakovanému páření se alespoň trochu brání. Utíkají, setřásají samečka ze zad, a pokud to nepomůže, záměrně spadnou i se samečkem z výšky, přičemž náraz dole samičku spolehlivě osvobodí. Málokdy je však hodnocen evoluční tlak na samečka působený tímto samiččím chováním.

Hypotézy o tom, proč samička opakované páření odmítá, zahrnují jednak škodlivost takového promiskuitního chování – samičky s častějším sexem žijí kratší dobu (narozdíl třeba od samiček rypošů, viz Vesmír 76, 376, 1997/7), jednak výběr co nejkvalitnějších samečků. U těch druhů hmyzu, jako jsou srpice nebo kroužilky, kde sameček poskytuje samičce svatební dar (obvykle kus potravy), mohou samičky reagovat podle svého stavu nasycení a podle hodnoty daru. Jiné druhy hmyzu nepředávají přímo dárek, ale samičky mohou zkonzumovat či v pohlavních cestách resorbovat spermatofor, skýtající také slušný nutriční zdroj.

Do pokusu byly vybrány samičky slunéčka dvojtečného, u kterých navíc známe tendenci vybírat si samečky k páření podle jejich zbarvení (červená versus černá forma). Po prvním páření byla část samiček o hladu po dobu 16 h, druhá část po dobu 96 h před vpuštěním dalšího samečka. Ukázalo se, že více vyhladovělé samičky se bránily páření častěji a po delší dobu než samičky o něco nasycenější. Toto zjištění podporuje hypotézu o vyhýbání se náročnému a vysilujícímu páření. Nutriční zisk ze spermatoforu zřejmě nekompenzuje dostatečně náklady na páření.

V dalším pokusu se měřil vliv tělesné velikosti samečků na odmítání opakovaného páření u samiček. Zjistilo se, že intenzita odmítání samičkou byla na tělesné velikosti samečka nezávislá, ale že větší samečci nakonec samičku spíše přemohli a spářili se. Vcelku pak autoři podpořili hypotézu, že se samičky slunéček brání opakovanému páření hlavně proto, že je nadbytečné až škodlivé, přičemž současně jako vedlejší efekt působí selekční tlak na větší tělesnou velikost samečků. Zvláštní ale je, že samečci všech slunéček jsou stále o trochu menší než samičky, tak jako je tomu nakonec u většiny hmyzu i jiných živočichů, v souladu s materiální náročností tvorby vajíček ve srovnání s tvorbou spermií. Samečci slunéček se asi nakonec spáří všichni. Na to, aby se vyvinuli zvlášť velcí samečci, by asi museli začít mezi sebou o samičky bojovat, třeba jako samci roháčů a nosorožíků. (Animal behaviour 77, 743–748, 2009)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Oldřich Nedvěd

Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., (*1965) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje zoologii bezobratlých. V Entomologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích se zabývá ekofyziologií hmyzu.

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné