mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Pohlavní výběr samců slunéček

 |  9. 4. 2009
 |  Vesmír 88, 249, 2009/4

Slunéčka jsou známa velkou pohlavní aktivitou – páří se několikrát denně, často celé hodiny. Přesto i samičky slunéček vědí, že všeho moc škodí, a opakovanému páření se alespoň trochu brání. Utíkají, setřásají samečka ze zad, a pokud to nepomůže, záměrně spadnou i se samečkem z výšky, přičemž náraz dole samičku spolehlivě osvobodí. Málokdy je však hodnocen evoluční tlak na samečka působený tímto samiččím chováním.

Hypotézy o tom, proč samička opakované páření odmítá, zahrnují jednak škodlivost takového promiskuitního chování – samičky s častějším sexem žijí kratší dobu (narozdíl třeba od samiček rypošů, viz Vesmír 76, 376, 1997/7), jednak výběr co nejkvalitnějších samečků. U těch druhů hmyzu, jako jsou srpice nebo kroužilky, kde sameček poskytuje samičce svatební dar (obvykle kus potravy), mohou samičky reagovat podle svého stavu nasycení a podle hodnoty daru. Jiné druhy hmyzu nepředávají přímo dárek, ale samičky mohou zkonzumovat či v pohlavních cestách resorbovat spermatofor, skýtající také slušný nutriční zdroj.

Do pokusu byly vybrány samičky slunéčka dvojtečného, u kterých navíc známe tendenci vybírat si samečky k páření podle jejich zbarvení (červená versus černá forma). Po prvním páření byla část samiček o hladu po dobu 16 h, druhá část po dobu 96 h před vpuštěním dalšího samečka. Ukázalo se, že více vyhladovělé samičky se bránily páření častěji a po delší dobu než samičky o něco nasycenější. Toto zjištění podporuje hypotézu o vyhýbání se náročnému a vysilujícímu páření. Nutriční zisk ze spermatoforu zřejmě nekompenzuje dostatečně náklady na páření.

V dalším pokusu se měřil vliv tělesné velikosti samečků na odmítání opakovaného páření u samiček. Zjistilo se, že intenzita odmítání samičkou byla na tělesné velikosti samečka nezávislá, ale že větší samečci nakonec samičku spíše přemohli a spářili se. Vcelku pak autoři podpořili hypotézu, že se samičky slunéček brání opakovanému páření hlavně proto, že je nadbytečné až škodlivé, přičemž současně jako vedlejší efekt působí selekční tlak na větší tělesnou velikost samečků. Zvláštní ale je, že samečci všech slunéček jsou stále o trochu menší než samičky, tak jako je tomu nakonec u většiny hmyzu i jiných živočichů, v souladu s materiální náročností tvorby vajíček ve srovnání s tvorbou spermií. Samečci slunéček se asi nakonec spáří všichni. Na to, aby se vyvinuli zvlášť velcí samečci, by asi museli začít mezi sebou o samičky bojovat, třeba jako samci roháčů a nosorožíků. (Animal behaviour 77, 743–748, 2009)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Oldřich Nedvěd

Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., (*1965) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje zoologii bezobratlých. V Entomologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích se zabývá ekofyziologií hmyzu.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...