Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hořejší Václav

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., který v letech 2005-2017 řídil a kde je vedoucím oddělení molekulární imunologie, se zabývá povrchovými a signalizačními molekulami buněk imunitního systému. Přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Počet článků: 98

Záhada aktivace γδT lymfocytů vyřešenauzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 75, 2014/2
Mezi nejdůležitější buňky imunitního systému obratlovců nepochybně patří lymfocyty T. Jejich název je odvozen od toho, že nejdůležitější fáze...
 

Neetická popularizace vědeckých výsledků

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 658, 2013/12
Bohužel se až příliš často setkáváme s tím, že někteří vědci a vědkyně lehkomyslně ohlašují v denním tisku své objevy léků proti rakovině,...
 

Katastrofální výsledek klinického testu objasněn

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 668, 2013/12
Před devíti lety jsem zde psal o velikém „průšvihu“ při testování potenciálně nadějné monoklonální protilátky TGN1412, namířené proti pomocnému...
 

Omyly profesora Jana Svobodyuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 593, 2013/11
Je mi líto, že se musím kriticky ohradit vůči příspěvku prof. Jana Svobody (Vesmír 92, 529, 2013/10). Profesora Svobody, emeritního pracovníka...
 

Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 594, 2013/11
Pro Vesmír napsal např. Nový pohled na příbuznost primátů a hmyzožravců (Vesmír 65, 534, 1986/9), Vliv hluku na lidský organismus (Vesmír 69, 28,...
 

Jak vyrobit regulační T-lymfocyty

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 604, 2013/11
Regulační T-lymfocyty (Treg) jsou již skoro 20 let v centru pozornosti imunologů z celého světa. Správně by se jim mělo říkat „supresorové“ nebo...
 

Kdo pomáhá B-lymfocytům produkovat protilátky?uzamčeno

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 542, 2013/10
Jedna ze základních věcí, které se v posledních nejméně patnácti letech dozvídali studenti základního kurzu imunologie, bylo, že existují dva...
 

Buněčná imunoterapie nádorů pomocí geneticky modifikovaných zabijákůuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 498, 2013/9
Nádorová onemocnění jsou ve většině případů nevyléčitelná a smrtelná. Jsou příčinou zhruba 25 % všech úmrtí v ČR. Bohužel občas doslova jako blesk...
 

Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je padesát letkomerce

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 654, 2012/11
Historie našeho ústavu se prapůvodně odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož vedoucím byl od roku...
 

Četli jsme...

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 549, 2012/10
V posledních letech se ve vzrušených diskusích kolem hodnocení českého výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) s velkou frekvencí objevuje pojem...
 

Jak jsou na tom české biologické vědy v porovnání s Evropou?

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 302, 2012/5
Toto systematicky činí časopis Lab Times (www.labtimes.org/labtimes/about/index.html), cílený především na evropskou vědeckou a studentskou...
 

Signály nebezpečí

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 682, 2011/12
Letošní Nobelova cena za „fyziologii a lékařství“, jak zní oficiální název, byla rozdělena mezi tři imunologické badatele, kteří si to nepochybně...
 

Může standardní naturalistická evoluce vysvětlit vznik vědomí?

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 313, 2011/6
V únorovém čísle Vesmíru mě potěšil článek J. Váchy (Vesmír 90, 116, 2011/2); přes jeho titulek (Inteligentní plán není zcela mrtev) je v něm...
 

Arzen nad fosfor

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 193, 2011/4
V úvodníku únorového čísla Vesmíru projevuje I. M. Havel radost nad domnělým velkým objevem bakterie, která by měla mít ve své DNA namísto fosforu...
 

O Markošově kaleidoskopu

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 195, 2011/4
V březnovém čísle (Vesmír 90, 183, 2011/3) opět přichází Anton Markoš se svými úvahami o „klasické vědecké víře“, vitalismu, kreacionismu a...
 

Islám – reálná hrozba, nebo jen „papírový tygr“?

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 110, 2011/2
V listopadovém čísle Vesmíru se objevil rozsáhlý článek Jaroslava Pánka pojednávající o dosti „nevesmírové“ tematice – údajné hrozbě islamizace....
 

Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 116, 2009/2
Neadaptivní (přirozený) imunitní systém Imunitní systém obratlovců má neadaptivní a adaptivní (antigenně specifickou) část. Evolučně starší...
 

Nový léčebný cíl – nádorové kmenové buňky

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 687, 2007/11
Většina badatelů v oboru onkologie brala donedávna jako samozřejmost, že nádorová onemocnění vznikají postupným nahromaděním několika mutací v...
 

Ad Hirschův index

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 201, 2007/4
Právě jsem otevřel únorové číslo Vesmíru a hned první věc, která mě praštila do očí, byl rozhořčený dopis I. Nezbedy. I já jsem si tehdy, když jste...
 

Abzymy – protilátky s enzymovou aktivitou

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 721, 2006/12
Protilátky (imunoglobuliny) známe jako zbraně imunitního systému obratlovců. Jejich molekuly mají většinou tvar písmena Y a skládají se ze dvou...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]