Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hořejší Václav

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., který v letech 2005-2017 řídil a kde je vedoucím oddělení molekulární imunologie, se zabývá povrchovými a signalizačními molekulami buněk imunitního systému. Přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Počet článků: 98

O šimpanzích, lidech a lymfocytech T

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 651, 2006/11
Jak je známo (a dokonce na první pohled zřejmé), mezi lidoopy a člověkem jsou jen malé rozdíly, a proto jsou primáti, především šimpanzi,...
 

CD28 – pád slibné protilátky

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 583, 2006/10
Koncem minulého roku jsem psal o objevu, který mohl mít velký význam pro léčbu autoimunitních nemocí (viz Vesmír 84, 645, 2005/11). Skupina Thomase...
 

Mořské sumky a lidská imunita

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 447, 2006/8
Proteiny MHC (u lidí HLA) 1) mají v imunitním systému obratlovců zásadní význam: jejich komplexy s malými fragmenty (peptidy) rozličných...
 

Střevní bakterie a imunitní systém

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 710, 2005/12
Ač je to k nevíře, mezi buňkami lidského těla převažují buňky bakteriální. Každý gram nevábného obsahu lidského tlustého střeva obsahuje totiž...
 

Dočká se pomocný receptor CD28 slávy?

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 645, 2005/11
K probuzení imunitní odpovědi obvykle T-lymfocytům nestačí jeden signál (rozeznání cizorodého antigenu pomocí specifických receptorů TCR), ale...
 

Pavol Iványi a záhada Bechtěrevovy nemoci

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 608, 2005/10
Lidské leukocytární antigeny (HLA, human leukocyte antigen) jsou proteiny na povrchu mnoha různých buněk. 1) Tam si je „prohlížejí“ T-lymfocyty, a...
 

Podivné T-lymfocyty

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 318, 2005/6
Studenti imunologie se v každé základní učebnici a skriptech dočtou, že existují dva druhy antigenně specifických imunitních buněk: B-lymfocyty a...
 

Ad: Veřejný anonym

12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 606, 2004/11
Z řeči Petra Vopěnky při udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 zavanula opět ona důvěrně známá vůně „postmodernistických“ názorů,...
 

K čemu vlastně v naší malé zemi potřebujeme vědu?

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 546, 2004/10
Onehdá jsem se dostal do diskuse s instalatérem, který nám v bytě něco spravoval. Když zjistil, že jsem vědecký pracovník, poněkud se zachmuřil a...
 

Receptory TLR - klíčové molekuly imunitního systému

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 134, 2004/3
Chceme-li dobře porozumět funkci nějakého složitého systému, musíme samozřejmě poznat pokud možno detailně všechny jeho součásti a vztahy mezi...
 

Etika popularizace vědeckých výsledků

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 5, 2004/1
Michal Anděl ve svém úvodníku otevřel závažný problém etiky prezentace výsledků vědecké práce (a zvláště v biomedicíně) laické veřejnosti. Bohužel...
 

Působí glukosamin jako imunosupresivum?

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 368, 2003/7
Mezi mnoha „zaručenými prostředky“, které nám podle všudypřítomné reklamy odpomohou od nejrůznějších neduhů, jsou také glukosaminsulfát a...
 

Regulace imunity vyhladověním T-lymfocytů

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 309, 2003/6
Mezi základní imunologické poznatky patří, že se antigenně specifické děje většinou rozbíhají po interakci mezi T-lymfocyty a profesionálními...
 

Tajná zbraň protilátek

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 253, 2003/5
Protilátky (imunoglobuliny) jsou asi nejznámější zbraní imunitního systému. Produkují je jednotlivé klony B-lymfocytů, přesněji řečeno plazmatické...
 

Proč přibývá alergiků a astmatiků

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 429, 2002/8
Alergie se staly výraznými civilizačními chorobami. Vzrůst výskytu alergií v rozvinutých zemích v letech 1960–1990 evidentně souvisí s mnoha...
 

Imunologický paradox?

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 252, 2002/5
Učebnicová imunologická dogmata nám říkají, že za nepřijetí transplantátu (tzv. odhojování) jsou odpovědné především dva typy T-lymfocytů:...
 

Motolice proti cukrovce?

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 188, 2002/4
Základním dogmatem dnešní imunologie je, že o výsledku imunitní reakce proti určitému patogenu rozhoduje poměr mezi uplatněním dvou...
 

Jak se z Popelky stala obdivovaná hvězda

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 131, 2002/3
Imunitní systém se skládá ze dvou částí – evolučně starší „nespecifické“ či „neadaptivní“ a evolučně mladší „antigenně specifické“, kterou najdeme...
 

Terapie revmatoidní artritidy – konečně velký imunologický úspěch!

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 67, 2002/2
Revmatoidní artritida patří mezi nejčastější autoimunitní onemocnění – postihuje zhruba 1 % populace. Pacienti (častěji spíše pacientky) začnou...
 

Co drží T-lymfocyty na uzdě?

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 667, 2001/12
Není tomu tak dávno, co jsem psal o poněkud bizarní historii vzestupu a hanebného pádu výzkumu supresorových T-lymfocytů (Ts) – speciálních bílých...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]