ARCDATA konference 2021

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., který od roku 2005 řídí a kde je vedoucím oddělení molekulární imunologie, se zabývá povrchovými a signalizačními molekulami buněk imunitního systému. Přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Počet článků: 96

Nový způsob léčby nádorů – co na to imunologie?

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 609, 2000/11
Před nedávnem proběhly našimi sdělovacími prostředky zprávy a diskuse o tom, že jistý český chirurg objevil jednoduchý a účinný způsob léčby...
 

Ať žije vitalizmus?

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 647, 2000/11
Když mi před několika týdny můj starý známý Anton Markoš věnoval exemplář své nové knihy, těšil jsem se, že si zase přečtu něco tak pěkného,...
 

Zabít, nebo tolerovat?

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 565, 1999/10
Úkolem imunitního systému je chránit organizmus před mikroby a pomáhat při odstraňování některých poškozených buněk. Základními zbraněmi imunity...
 

Ad Neveselé kapitoly o vědě a moci

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 10, 1999/1
Paměti prof. Poupy, kterým se Vesmír rozhodl věnovat velký prostor, ve mně chvílemi vyvolávají určité rozpaky. Já ty nejtemnější fáze komunistické...
 

Interleukin 18

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 544, 1998/10
Matoucí je, že v levém sloupci dole se říká, že „molekula ....byla pojmenována interferon indukujíci gama faktor (IGIF)“ – má být „interferon-gamma...
 

Ad „Egoizmus všeho živého“

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 343, 1998/6
GenofobieRichard Dawkins si za to může sám. Jak byl naivní, když se domníval, že někteří čtenáři jeho knihy Sobecký gen se budou obtěžovat číst ji...
 

Hrdina naší, nebo spíše minulé doby?

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 47, 1998/1
Ve Vesmíru 76, 506, 1997/9 jsme si mohli přečíst článek „Hrdina naší doby“, který je ohlédnutím za celoživotní vědeckou dráhou hmyzího fyziologa...
 

Další imunologická Nobelova cena

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 70, 1997/2
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za rok 1996 dostali Australan Peter C. Doherty (*1940) a Švýcar Rolf M. Zinkernagel (*1944) za objev, který...
 

Nadace Howarda Hughese

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 675, 1996/12
Howard Hughes Medical Institute (HHMI) - tak se nadace jmenuje - podporuje vědu ve východoevropských zemích. Howard Hughes byl jedním z oněch...
 

Poněkud neobvyklé membránové proteiny

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 625, 1995/11
Povrch eukaryotických buněk je tvořen plazmatickou membránou – strukturou složenou z dvojné vrstvy lipidů, v níž jsou zanořeny molekuly proteinů...
 

Procitnutí

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 304, 1995/6
Konečně jsem se dozvěděl, co vlastně asi míní Z. Neubauer, když řekne, že není darwinista. J. Chalupský to řekl sympaticky otevřeně a bez zbytečné...
 

Protivědecká vlna pomine

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 214, 1994/4
Chtěl bych reagovat na několik článků o scientizmu a postmodernizmu – a obecněji něco říci k těmto tématům. Nejprve k úvodníku „O scientismu“...
 

Můžeme měřit kvalitu vědecké práce?

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 83, 2000/2
S určením kvality aplikovaného výzkumu by neměly být potíže – pozná se prostě podle toho, jestli se z něj nakonec zrodí nějaký komerčně úspěšný...
 

Od buněk k molekulám

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 615, 1994/11
Před 111 lety vystoupil Ilja Mečnikov s teorií buněčné imunity a fagocytózou, za 55 let po jeho objevu poprvé použili W. Weaver a W. T. Astbury...
 

Od buněk k molekulám

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 672, 1994/12
Imunitní systém brání organizmus proti cizorodým látkám a mikroorganizmům. Zneškodňuje abnormální vlastní buňky, které by pro organizmus mohly být...
 

Od buněk k molekulám

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 29, 1995/1
Úkolem imunitního systému je obrana organizmu proti cizorodým látkám, mikroorganizmům a vlastním buňkám, které se vymkly kontrole. Imunitní systém...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné