Honzák Radkin

MUDr. Radkin Honzák, CSc., (*1939) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působí v Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK a v psychiatrické ambulanci Institutu klinické a experimentální medicíny. Vydal mj. knihy Jak přežít léčení, Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Psychosomatická prvouka, Čas psychopatů.

Počet článků: 95

Chování v dětství a zneužívání psychotropních látek v dospělosti

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 825, 2008/12
Problematika zneužívání psychotropních látek a pozdější závislosti na nich je komplexní, podílejí se na ní jak biologické, tak psychologické a...
 

Trpí ženy nad devadesát let demencí více než muži?

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 740, 2008/11
Maria Corrada a její tým zjišťovali v Kalifornii ve vzorku 911 osob starších devadesáti let výskyt demence a zjistili, že ženy v tomto věku trpí...
 

Má tělesné cvičení příznivý vliv na depresi a úzkost?

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 745, 2008/11
Populární představa, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch, byla podpořena řadou vědeckých prací, z nichž nejcitovanější je studie Petera Hassména a...
 

Snižuje užívání statinů riziko demence?

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 680, 2008/10
Závěry rozsáhlé populační studie 1) provedené v posledních letech týmem profesorky Mary N. Haanové z Epidemiologického ústavu Michiganské...
 

Nové poznatky o alexitymii

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 443, 2008/7
Uplynulo již 36 let od doby, kdy P. E. Sifneos vnesl do psychiatrického slovníku termín alexitymie, popisující prožívání a chování pacientů...
 

Vliv rizikového nasazení na zdravotnické pracovníky

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 280, 2008/5
Syndrom akutního respiračního selhání – SARS – byl 23. 2. 2003 diagnostikován u ženy, která do Toronta přicestovala z Hongkongu, a rychle se...
 

Syndrom vyhoření a lékařsky ověřená nemocnost

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 281, 2008/5
Syndrom vyhoření (burnout) je častým problémem pracovníků pomáhajících profesí, jeho souvislost s nemocností ale zatím není přesněji zmapována. Na...
 

Pád jednoho mýtu o elixíru mládí

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 212, 2008/4
V touze po věčném mládí jsou lidé ochotni vyzkoušet kdeco. Posledním dlouhodobým horkým kandidátem na elixír života byl od roku 1990 (New Engl. J....
 

Neurogeneze v dospělosti probíhá i v mozkové kůře

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 146, 2008/3
Studium hipokampální neurogene ze v dospělosti přineslo během po sledního desetiletí mnoho nových poznatků. Jak ukazují nejnovější práce, původní...
 

Váš mozek neodpočívá, ani když spíte

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 72, 2008/2
Zatímco jste včera spali, některé oblasti mozku znovu „přehrávaly“ události, které se během předchozího dne odehrály, a ukládaly je do dlouhodobé...
 

Genová manipulace vyvolá lesbické chování; alespoň u hlístic

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 74, 2008/2
Hlístice oblá (Caenorhabditis elegans) je milimetrový až dvoumilimetrový červ živící se bakteriemi a patří k nejlépe prozkoumaným živočichům naší...
 

Dobrá paměť nevylučuje hrozící Alzheimerovu demenci

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 8, 2008/1
Všeobecně je rozšířena domněnka, že zhoršování paměti, byť pozvolné, vyústí nakonec do Alzheimerovy demence, zatímco stabilní paměť tento neblahý...
 

Amygdala a sexuální apentence

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 681, 2007/11
Mozkové jádro amygdala, součást Papezova emočního okruhu, spojená nejtěsněji s významným vegetativním centrem hypotalamem a neméně významným...
 

Emoce v medicíně

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 737, 2007/11
Vliv emoce na tělesný stav, přesněji změny průběhu tělesných funkcí pod vlivem emoce, lze odvodit z již prozkoumaných mechanizmů. V jednom z...
 

Může řidič bezpečně odhadnout nebezpečí mikrospánku?

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 611, 2007/10
Kladná odpověď na otázku by nepochybně snížila počet nebezpečných dopravních nehod a dalších nepříznivých událostí „zaviněných lidským faktorem“,...
 

Emoce v medicíně

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 665, 2007/10
Dvě předchozí exkurze Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové z libereckého Střediska komplexní terapie (viz Vesmír 86, 526, 2007/8 a 86, 593, 2007/9)...
 

Skutečně potřebujeme spát déle?

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 540, 2007/9
Literatura věnovaná spánku stále častěji upozorňuje na nepochybný spánkový dluh patrný v celkové populaci. Britští autoři zkoumali tento problém...
 

Stres vyvolává zhoršení kognitivních funkcí u starších osob

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 541, 2007/9
Stresová reakce organizmu řízená osou hypotalamus – hypofýza – nadledviny může mít nepříznivé dopady také na centrální nervový systém. Míru stresu...
 

Emoce v medicíně

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 465, 2007/7
Jestliže za emoce označíme elementární biologické a neurochemické děje, jež můžeme chápat jako specifické informace či signály vlastní živým...
 

Emoce v medicíně

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 395, 2007/6
hlásal barokní humanista René Descartes, a otevřel tak cestu lidové zábavě zvané vivisekce, při níž se zvířata pitvala zaživa a diváci se zájmem...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]