Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Emoce v medicíně

9. Zástupné opakované špatné pocity
 |  11. 10. 2007
 |  Vesmír 86, 665, 2007/10
 |  Seriál: Emoce v medicíně, 9. díl (PředchozíNásledující)

Dvě předchozí exkurze Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové z libereckého Střediska komplexní terapie (viz Vesmír 86, 526, 2007/886, 593, 2007/9) nás uvedly do „psychopatologie všedního dne“ postižené rodiny. Nyní je namístě vysvětlit, jakým způsobem se emoční stav odráží ve zdraví či nemoci zúčastněných osob, a k tomu je třeba znovu připomenout, že emoce jsou primárně biologické děje; to, co si z nich uvědomujeme a prožíváme v rovině psychologické, jsou pocity. Naše pocity mohou, ale (často) nemusí odpovídat probíhající emoci, ať příjemné, nebo nepříjemné. Tato skutečnost je známá již desítky let jak teoretikům, tak klinikům v psychoterapeutické práci.

Přehledně problematiku „popletených pocitů“ zpracovala například transakční analýza, která pro tuto situaci používá termín „zástupné opakované špatné pocity“. Ty vznikají především v dětství jako součást další osobnostní výbavy, ale vytvářejí se i v průběhu celého dalšího vývoje, který dokážou vydatně zkomplikovat. Vznik těchto pocitů si můžeme ukázat na „banálním“ případu z běžného života (příklad je pedagogicky zjednodušený, ale v zásadě tak uvedené mechanizmy fungují).

Malé dítě je svědkem rodičovské hádky, má strach a dá jej najevo; pocit odpovídá emoci, neboli oba procesy jsou shodné. Rodiče však v hádce pokračují. Dítě se bezmocí a strachy rozpláče, ale rodiče svou při nekončí. Dítě se pokusí něco s ohrožující situací udělat a jeho první strategií je, že předvede Kašpárka, protože ví, že to vždycky všechny rozesmálo. Ani tehdy však hádka nekončí. Dítě je kreativní a zkusí další variantu: zeširoka se rozkročí, dá si ruce v bok a „strašným“ hlasem babičky pronese rozzlobené: „Teď už toho mám právě dost!“ Rodiče se rozesmějí a je po hádce. Vyjdeli dítěti tento postup několikrát, vytvoří se naprosto nesprávné spojení a do paměti se mu zapíše zkrat: úzkost = rozhořčení, rozčílení a k tomu něco agrese. A do budoucna bude jeho pocit (rozhořčení) neshodný s jeho emocí (úzkost). Z dětství si odnášíme nejvýznamnější neurotické zástupné špatné pocity, ale v dospívání jejich tvorba nekončí. I když v dospělosti lépe rozlišujeme a paměť již není zdaleka tak přizpůsobivá, ve vypjatých situacích se naše schopnosti zhoršují a jsme náchylnější ke zkratům, nehledě na to, že chybně nastavený trend neshodnosti na sebe nabaluje obdobné zkušenosti. Tragickým vyvrcholením je sebedestruktivní životní scénář korunovaný šibeničním humorem, jemuž ale žádná příjemná a pozitivní emoce neodpovídá. 1)

Je tedy první otázkou, nakolik si členové disharmonických rodin vůbec uvědomují, jaké emoce prožívají. Protože jedině pokud je správně rozpoznají a pojmenují, mohou s nimi začít racionálně zacházet. Další příklad z nejnovější literatury ukazuje, jak mohou být příjemné a vyhledávané pocity v rozporu s emoční konstelací, která doslova ohrožuje život. Sice nepředpokládám, že pobyt v nefungující rodině, z níž se tak obtížně uniká, by byl méně rizikový, ale lov jelenů je dramatičtější a patologické procesy jsou tak lépe vidět.

Michiganští kardiologové zkoumali kardiologickou zátěž a z ní vyplývající rizika při lovu jelenů u 25 dobrovolníků, z nichž 17 trpělo prokázanou ischemickou chorobou srdeční. Muži v průměrném věku 55 (±7) let byli nejprve vyšetřeni v kardiologické laboratoři při plné zátěži a jejich elektrokardiografický záznam byl posléze porovnán s kontinuálním EKG snímaným během sedmi lovů jelenů.

Tepová frekvence u 22 osob stoupla během lovu o více než 85 % ve srovnání s jejich nejvyšší tepovou frekvencí a u 10 z nich překročila hodnoty získané při maximální zátěži na ergometru. Přitom zvýšení frekvence bylo nepřímo úměrné kardiorespirační zdatnosti. 2) Objevily se periody zrychlené srdeční činnosti trvající 1–65 minut. Byly však zachyceny rovněž arytmie a změny elektrokardiogramu svědčící o ischemii. Přitom těžké projevy arytmie ani tachykardie (zaznamenané během lovu) nebyly předtím zjištěny u žádného z dobrovolníků při vyšetření v laboratoři.

Autoři uzavírají, že lov jelenů může vyvolat přetrvávající zvýšení tepové frekvence, ischemii myokardu (doloženou na EKG) a ohrožující srdeční arytmie významné závažnosti. K těmto výsledkům přispívá jak tělesná námaha, tak nepochybně také hyperadrenergie (nadměrná tvorba adrenalinu a noradrenalinu) a stresové vlivy, které všechny vedou k přehnaným požadavkům na kardiovaskulární systém. 3) Emoční stav ohrožující život je však interpretován jako pocit příjemného vzrušení.

Poznámky

1) Berne E: Jak si lidé hrají, Svoboda, Praha 1970.
2) Pro matematicky méně zdatné čtenáře: Čím horší kardiorespirační zdatnost, tím větší vzestup frekvence.
3) Haapaniemi S., Franklin B. A., Wegner J. H. et al.: ECG responses to deer hunting activities in men with and without CAD, Am. J. Cardiol. 100, 175–179, 2007/2.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Eseje

O autorovi

Radkin Honzák

MUDr. Radkin Honzák, CSc., (*1939) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působí v Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK a v psychiatrické ambulanci Institutu klinické a experimentální medicíny. Vydal mj. knihy Jak přežít léčení, Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Psychosomatická prvouka, Čas psychopatů.
Honzák Radkin

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné