Emoce v medicíně

Seznam článků v seriálu - Počet: 10

1. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 58, 2007/1

Bylo by nanejvýš pošetilé se domnívat, že svět je našimi smysly a prostředky poznatelný, že věci, jevy a vztahy mezi nimi jsou skutečně takové, jak...
 
2. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 120, 2007/2

Východiskem může být Engelova operacionalistická definice: 1) „Ve všech společenstvích, starověkých i moderních, iliterárních i gramotných, byla...
 
3. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 185, 2007/3

Jestliže s definicí medicíny a vymezením jejích kompetencí jsou určité problémy (viz Vesmír 86, 120, 2007/2), s emocemi to bude ještě složitější, a...
 
4. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 256, 2007/4

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému...
 
5. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 395, 2007/6

hlásal barokní humanista René Descartes, a otevřel tak cestu lidové zábavě zvané vivisekce, při níž se zvířata pitvala zaživa a diváci se zájmem...
 
6. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 465, 2007/7

Jestliže za emoce označíme elementární biologické a neurochemické děje, jež můžeme chápat jako specifické informace či signály vlastní živým...
 
7. díl

Emoce v medicíně
Vladislav Chvála, Ludmila Trapková  |  9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 526, 2007/8

Emoce jsou sice lákavým, ale nevděčným objektem medicínského výzkumu. Jistě mají vztah k rozvoji nemoci i k jejímu prožívání a vliv na její léčení....
 
8. díl

Emoce v medicíně
Vladislav Chvála, Ludmila Trapková  |  13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 593, 2007/9

Pokud existuje silové pole uvnitř rodiny, které ovlivňuje emoční stav jednotlivých členů a v posledku zdraví i nemoc každého z nich, proč není...
 
9. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 665, 2007/10

Dvě předchozí exkurze Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové z libereckého Střediska komplexní terapie (viz Vesmír 86, 526, 2007/8 a 86, 593, 2007/9)...
 
10. díl

Emoce v medicíně
Radkin Honzák  |  8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 737, 2007/11

Vliv emoce na tělesný stav, přesněji změny průběhu tělesných funkcí pod vlivem emoce, lze odvodit z již prozkoumaných mechanizmů. V jednom z...