Šesták Zdeněk

RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc., (*1932) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR se zabývá fyziologií fotosyntézy. Šéfredaktor časopisu Photosynthetica. (e-mail: sestak@ueb.cas.cz)

Počet článků: 89

Produkce řas v krách

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 56, 2001/1
Fotosyntetická aktivita řas v ledových krách arktických a antarktických oblastí je zřejmě podceňována. Ukazují to poslední studie T. Mocka a R....
 

Dokonalý rozbor řasových společenstev v mořích

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 656, 2000/11
K zachycení fotosyntetické aktivity řas a jejich společenstev v mořích se již delší dobu používají metody stanovující fluorescenci chlorofylu,...
 

Jak vznikají názvy mutantů drozofily

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 656, 2000/11
Octomilka obecná (Drosophila melanogaster), která je asi nejoblíbenějším laboratorním objektem genetického výzkumu, má mnoho přirozených i umělých...
 

Darwinovo centrum

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 596, 2000/10
Londýnské Přírodovědecké muzeum je proslulé, přestože dosud ukazovalo návštěvníkům jen méně než 1 % ze svých bohatých sbírek (obsahují asi 70...
 

Bioarcheologie

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 597, 2000/10
Tento termín je u nás zatím málo znám, i když např. ve Velké Británii už jsou univerzitní ústavy s tímto názvem (Department of Biological...
 

Železo a fluorescence řas

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 296, 2000/5
Zájem o fyziologické podmínky výskytu jednotlivých druhů planktonu a jeho množství v mořích vzrostl mimo jiné v souvislosti se zvyšováním obsahu...
 

Proč se nedaří korálům?

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 176, 2000/3
Korálové útesy zaujímají na světě plochu asi 2 milionů km2. Vytváří je na 2500 druhů korálů a na jejich územích žije více než 5000 druhů ryb....
 

Jak na planktonní viry

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 116, 2000/2
Také mořské mikroorganizmy mají své viry, některé napadají fytoplankton, jiné bakterie. Díky transmisní elektronové nebo epifluorescenční...
 

Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 7, 2000/1
Od počátku průmyslové revoluce v 19. století roste koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší a právě s ní bývá obvykle spojováno globální...
 

Když má rostlina horečku

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 55, 2000/1
Podobně jako lidé jsou i rostliny napadány viry a brání se proti nim. Rostliny tabáku vytvářejí v místech infekce kyselinu salicylovou, která řídí...
 

Nepříjemná choroba

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 656, 1999/11
Už v indickém eposu Mahábhárata z počátku našeho letopočtu se vypráví o krásné Satjávatí, která musela žít na okraji společnosti, protože zapáchala...
 

Nové poznatky o leningradské blokádě

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 595, 1999/10
Hrdinství ruských lidí za německé blokády Leningradu v letech 1941–1944 a s tím spojených více než milion lidských obětí jsou obecně známy....
 

Malířovo oko a ruka

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 596, 1999/10
Portrét vytvořený umělcem se ve všech dobách lišil od tzv. fotografického záznamu – vždycky zahrnoval umělcovy tvůrčí schopnosti a zkušenosti...
 

Co způsobuje globální oteplování?

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 416, 1999/7
Otázky typu „co předcházelo čemu“ jsou běžné nejen u slepic a vajec. Představu, že zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší má za následek...
 

Detekce přemnožení řas

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 355, 1999/6
Některé druhy ruduch a sinic vytvářejí jako metabolický produkt nebo během rozkladu odumřelých organizmů toxiny, které se dostávají do...
 

Dálkové zjišťování potřeby závlah

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 357, 1999/6
Při nedostatku vody prudce klesají výnosy pěstovaných rostlin. Voda je ovšem vzácná a drahá, nelze jí plýtvat. Přesnému určení porostů nebo jejich...
 

Citační index

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 605, 1998/11
Citační index nebo též „faktor dopadu“ (impact factor) bývá často přeceňován a zneužívan ke složitým výpočtům hodnotícím vědecký výkon jednotlivců...
 

Krev a životní rytmy

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 535, 1998/9
Nejen chemická stavba chlorofylu a hemoglobinu, ale i jejich syntézy jsou podobné, a proto obě barviva absorbují zářivou energii, byť v různých...
 

Mořské biopolymery a skleníkový jev

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 537, 1998/9
Nedávné výzkumy na Univerzitě v Seattlu pomáhají objasnit, jakou cestou se oceány podílejí na úbytku oxidu uhličitého z atmosféry, tedy na...
 

Fytofluory

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 302, 1998/6
Objev zeleně fluoreskujícího proteinu (GFP) umožnil nové výzkumy v rostlinné i živočišné říši. Nevýhodou používání GFP je nutnost excitovat...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]