mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Petr Jaroslav

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi se zabývá regulací zrání savčích oocytů a přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze. Je členem redakční rady Vesmíru.

Počet článků: 235

Nepohodlná věda

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 80, 2008/2
„Co je mi do pravdy, když ji nemám já,“ říkával Jaroslav Hašek. Obdobně švejkovský postoj k pravdě zaujaly v Itálii vláda a Instituto Nazionale di...
 

Ad Věda a díry do světa

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 5, 2008/1
V úvodníku uvažuje Jaroslav Petr o problémech s popularizací vědy a veřejnou propagací vědeckých výsledků. Jako příklad pochybné „díry do světa“ je...
 

Kmenové buňky v roce 2007

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 19, 2008/1
Situaci ve výzkumu kmenových buněk lze ve stručnosti vyjádřit veršem z písně Jaroslava Ježka: „Jednou jsi dole, jednou nahoře.“ Tempo, s jakým k...
 

Ze života goril

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 780, 2007/12
Během projektu Odhalení jsme mohli dobře sledovat vývin gorilích mláďat. 1) Detailní pozorování jsou však popsána i z divočiny, například z...
 

Britská legální premiéra cybridů

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 685, 2007/11
Britská vláda kývla na tvorbu lidsko-zvířecích cybridů, když na nátlak vědců přehodnotila původně zamítavé stanovisko. Vědce podpořil i průzkum...
 

Jak zplodit vlastního synovce

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 694, 2007/11
Kosmani vychovávají potomstvo kolektivně. Tlapku k dílu přikládají i samci. U kosmanů Kuhliových (Callithrix kuhlii) k tomu zřejmě přispívá...
 

Věda a díry do světa

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 603, 2007/10
Popularizátor vědy stojí dnes a denně před nelehkým úkolem vybrat ze záplavy objevů to správné téma pro článek. O čem napsat? Co by se měla...
 

Stručný průvodce etiketou savčích spermií

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 546, 2007/9
Mnozí biologové jsou s to přísahat na svázaný ročník časopisů Nature, Science nebo Cell jako na bibli či korán. Přesto se i v těchto slovutných...
 

Třetí typ lidských dvojčat

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 414, 2007/7
Život i učebnice biologie nás naučily rozlišovat dvojčata na jednovaječná a dvojvaječná. Ta první se vyskytují s četností 0,25 % a vznikají...
 

Evropou obchází „rudé strašidlo“

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 334, 2007/6
Nový „rudý strašák“ přišel z Východu. Jmenuje se GloFish a zrodil se v laboratořích Státní univerzity v Singapuru, kde biolog Gong Zhiyuan přenesl...
 

Patent na embryonální kmenové buňky zrušen

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 344, 2007/6
„Všechno se ohromně uvolnilo. Je to pro nás velký den,“ prohlásil Michael West ze soukromé biotechnologické společnosti Advanced Cell Technology v...
 

Z BASE na BSE

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 347, 2007/6
Původ nemoci šílených krav či správněji bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) vysvětlují teorie seriózní i šílené. Podle té nejuznávanější se...
 

Viry, nebo priony?

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 208, 2007/4
Jméno Laury Manuelidisové z Yaleovy univerzity působí na vědce zabývající se spongiformními encefalopatiemi jako muleta na rozběsněného býka....
 

Genový dopink

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 212, 2007/4
V současném profesionálním sportu jde o hodně peněz. O tom, kdo je získá, často rozhodují maličkosti. V roce 1984 překonal Said Aouita světový...
 

Léčí matčiny buňky cukrovku dětí?

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 142, 2007/3
Každý z nás je tak trošku svou vlastní matkou. A každá matka je tak trošku svým vlastním dítětem. Tak bychom mohli stručně představit fenomén...
 

Kmenové buňky z plodové vody

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 76, 2007/2
Kmenových buněk máme v těle spoustu. Prozradí je dělení, kdy nebývá osud jejich dceřiných buněk stejný. Jedna buňka zůstává podobná své „matce“ a...
 

Můžeme jíst klonovaná zvířata?

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 81, 2007/2
Osm let bádali experti amerického Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) nad klony ovcí, skotu, prasat a koz a řešili otázku, zda je maso a mléko...
 

Priony cestují na retrovirech

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 652, 2006/11
Vznik chorob ze skupiny spongiformních encefalopatií připisuje většina badatelů infekčním bílkovinným částicím čili prionům. Ty vznikají...
 

O třech chytrých horákyních

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 655, 2006/11
Současný svět si neví s lidskými embryonálními kmenovými buňkami rady. Na jedné straně nemůže ignorovat jejich nesporný potenciál. V dnešním...
 

Kohout Eda z Jílového

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 581, 2006/10
Významného úspěchu dosáhli čeští vědci ze společnosti BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., v Jílovém u Prahy pod...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]