RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D., (*1980) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Centru pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zabývá především výzkumem signalizačních kaskád a nádorovou biologií a vlivem změn životního prostředí na člověka a jiné organismy.

Počet článků: 65

CD8-lymfocyty na hraně mezi dělením a syntézou

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 9, 2010/1
CD8-lymfocyty představují jeden ze základních typů T-lymfocytů, nazvaných podle toho, že vznikají v brzlíku (thymu). Náš organismus je využívá v...
 

Chromozomální odchylky jako následek práce ve výrobě pneumatik

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 773, 2009/12
Skupina vědců vedená Pavlem Vodičkou z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., zveřejnila roku 2008 studii1) o negativním vlivu látek...
 

Pronádorový, nebo protinádorový kolagen?

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 752, 2009/11
Navzdory obrovskému úsilí jsou znalosti mechanismů vzniku a progrese nádorového bujení stále jen kusé, útržkovité. Ví se, že téměř všichni lidé...
 

Tuky trávíme autofagií

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 608, 2009/10
Mastné kyseliny slouží našemu organismu jako zdroj energie, jsou stavebními jednotkami buněčných membrán i signálními molekulami kontrolujícími...
 

Nádory, které nereagují ani na omezení živin

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 628, 2009/10
Omezení potravy způsobuje u savců pokles produkce růstových faktorů, jež regulují důležitou vnitrobuněčnou signální dráhu, zahrnující...
 

Kompaktnost půdy negativně ovlivňuje hnízdění ptáků

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 533, 2009/9
Výběr hnízdního biotopu je klíčovým procesem umožňujícím úspěšnou reprodukci. Za rozhodující faktory bývá obecně považována dostupnost potravy,...
 

Zdravější populace ptáků v městských biotopech: pravidlo, nebo výjimka?

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 536, 2009/9
Existují přinejmenším stovky studií zabývající se vlivem urbanizace na druhové složení a početnost organismů, zejména ptáků a jiných nápadných a...
 

Převrat ve výzkumu migrace ptáků

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 360, 2009/6
Dosud bylo téměř nemožné sledovat tahové cesty pěvců na jejich zimoviště. I přes úctyhodné množství okroužkovaných ptáků se trvale nedaří získávat...
 

Stojí za cukrovkou virové infekce?

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 366, 2009/6
Diabetem 1. typu trpí v České republice nejméně 50 000 obyvatel, což je zhruba 7 % všech registrovaných diabetiků. Pro tento typ diabetu je...
 

Kukaččí houba

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 292, 2009/5
Evoluce mezidruhového parazitismu je úzce spjata s rozpoznávacími mechanismy používanými v jednotlivých skupinách organismů. Třeba u kukaček se...
 

Proč ve městech nevysazovat nepůvodní dřeviny?

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 218, 2009/4
Výsadba nepůvodních rostlin je problémem snad každého českého města. Nejviditelnějším příkladem jsou nepůvodní dřeviny, kdy dokonce i na vesnických...
 

Protein p73 jako významný cíl protinádorové terapie

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 143, 2009/3
Protein p73 je blízkým příbuzným známého protoonkogenu p53, který bývá jedním z nejčastěji mutovaných genů v mnoha formách nádorového bujení. Jeho...
 

Heterozygotnost jako obrana proti parazitům

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 151, 2009/3
Evoluční teorie tvrdí, že genetická variabilita a odolnost k parazitaci jsou vzájemně provázány. Jedincům se sníženou genetickou variabilitou je...
 

Kdo přišel první – membrány, nebo nukleové kyseliny?

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 77, 2009/2
Otázka z titulku je stará snad jako molekulární biologie sama. Nedávno se objevila významná studie podporující hypotézu, že vzniku života...
 

Utekla darovaná ryba inbrední depresi?

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 80, 2009/2
Mohou se nově zavlečené druhy organismů adaptovat na své nové prostředí i v případě, že počet jedinců zakládajících populaci je malý? Podle teorie...
 

Jedem ze škorpiona proti rakovině

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 12, 2009/1
Základem pro vývoj nových léčiv bývají často komplikované aromatické heterocyklické sloučeniny. Poněkud přehlíženou možností je aplikace...
 

Jak žížala zradila jetel

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 41, 2009/1
Na celém světě se lidé pokoušejí pěstovat různé druhy travin společně s bobovitými rostlinami. Zvyšují tím celkový výnos z plochy, popřípadě...
 

Rozšiřování trhlin jako metoda pohybu vpřed

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 659, 2008/10
V mořských sedimentech, pokrývajících asi 70 % zemského povrchu, jsou nejnápadnější formou života organizmy hloubící chodbičky. Obecně jsou...
 

MikroRNA proti metastázám rakoviny prsu

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 505, 2008/8
Metastázy bývají u pacientů s nádory hlavní příčinou úmrtí. Přesto dodnes přesně neznáme molekulárněbiologický mechanizmus, který tvorbu metastáz v...
 

Jak vznikly modré oči?

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 351, 2008/6
Barva oka je dána obsahem a rozmístěním pigmentu melaninu v duhovce. Barevně nejrůznější oči mají běloši, směrem k jihu rozdílů ubývá. Existuje...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné