RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D., (*1980) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Centru pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zabývá především výzkumem signalizačních kaskád a nádorovou biologií a vlivem změn životního prostředí na člověka a jiné organismy.

Počet článků: 66

Salmonela zneužívá kyslíkové radikály produkované naším tělem

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 67, 2011/2
Roku 1923 bylo zveřejněno pozorování využití sloučeniny zvané tetrathionát (S4O62–) bakteriemi rodu Salmonella, a to jako akceptor elektronů, které...
 

Vzestup klíšťové encefalitidy jako následek socioekonomických změn ve střední a východní Evropě

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 68, 2011/2
Klíšťová encefalitida patří spolu s lymeskou boreliózou mezi nejvýznamnější onemocnění přenášená klíšťaty. V ČR bylo podle Státního zdravotního...
 

Pseudogeny: vějička pro miRNA

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 74, 2011/2
Pseudogeny byly před desítkami let definovány jako sekvence DNA připomínající skutečné geny, ale bez biologické funkce. Změny v jejich sekvenci...
 

Mechanické síly, nebo lipidové rafty?

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 732, 2010/12
Už před dvěma desítkami let přineslo několik na sobě nezávislých vědeckých týmů důkazy, že proteiny se v buněčné membráně sdružují do větších či...
 

Downův syndrom a rakovina

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 656, 2010/11
Jedinci s Downovým syndromem jsou mnohem méně postihováni rakovinou než jejich vrstevníci bez tohoto syndromu. Přesněji řečeno jsou méně...
 

Palmitoylace neslouží jen k interakci proteinu s membránou

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 661, 2010/11
Většina molekulárních biologů zná palmitoylaci jako běžnou posttranslační modifikaci proteinů, konkrétně jde o kovalentní modifikaci připojením...
 

Vibrio parahaemolyticus: odhaleno

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 664, 2010/11
Slanomilný mikrob Vibrio parahaemolyticus stojí za většinou infekcí získaných při zranění v mořské vodě, popřípadě po požití kontaminovaných...
 

Záhada Burkittova lymfomu vyřešena

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 585, 2010/10
Burkittův lymfom je velmi agresivní nádorové onemocnění lymfatického systému. Nemoc nejvíce napadá děti v rovníkové Africe, sporadicky se však...
 

Cestující shluky savčích buněk

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 587, 2010/10
Chceme-li si představit samovolně se pohybující savčí buňku, představíme si nejspíše spermii, v lepším případě některou z našich krvinek, které...
 

Bloudící mláďata bahňáků

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 411, 2010/7
V České republice byl zaznamenán výskyt více než 50 druhů bahňáků, malých až středně velkých ptáků vázaných vesměs na vodu. Z nich u nás však...
 

Když cytokinový receptor slouží jako chaperon

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 412, 2010/7
Většina slušných cytokinových receptorů sedí zanořena v plazmatické membráně, větší či menší část jejich molekuly vyčnívá ven z buňky a čeká na...
 

Vznik nádoru smísením dvou buněčných klonů

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 347, 2010/6
Dnes nejrozšířenější hypotéza tvrdí, že nádory jsou klonálního původu. To znamená, že nádor vzniká vždy z jedné buňky, ve které dojde postupně k...
 

Ptačí malárie

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 354, 2010/6
Malárie je onemocnění, o kterém někdy slyšel asi každý. Někteří z nás ji zažili na vlastní kůži, jiní se s nemocnými setkali a ti zbývající o ní...
 

Inhibitory, které aktivují

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 356, 2010/6
Inhibitor je látka, která zabraňuje účinku látky jiné. V našem případě je inhibitorem látka označovaná PLX4032, potlačující účinky onkogenní mutace...
 

Rozhraní mezi normální a nádorovou buňkou

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 276, 2010/5
Obecný mechanismus přeměny buněk našeho těla v buňky nádorové je znám již dlouho. Poznají ale okolní buňky, že se s jejich sousedkou stalo něco...
 

Gen způsobující astma

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 215, 2010/4
Roku 1910 zveřejnila misionářka Katherine Mary Barrowová zprávu, že na ostrově Tristan da Cunha zemřelo dvanáctileté dítě trpící astmatem. Zároveň...
 

Bezpečnější genové terapie na obzoru

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 143, 2010/3
Roku 1990 podstoupila čtyřletá Ashanti DeSilva jako první na světě genovou terapii. Dnes lékaři testují využití genové terapie k léčbě tisíců...
 

Zemědělský fungicid způsobuje rezistenci lidského patogena

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 148, 2010/3
Kropidlák zakouřený (Aspergillus fumigatus) je běžný půdní organismus, plíseň, jejíž spory lze najít víceméně všude kolem nás. U lidí s oslabeným...
 

Proteiny rozeznávající zakřivení buněčné membrány

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 70, 2010/2
Jak jsou organizovány proteiny v bakteriálních buňkách? Tradiční odpověď zní: pomocí interakce s jinými proteiny. Jeden protein odpovídá za...
 

Jak zhubnout? Bez žírných buněk!

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 76, 2010/2
Donedávna se soudilo, že o svých žírných buňkách se člověk dozví jen při alergické reakci. Ve zdravém těle se podílejí na fungování imunitního...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné