Schreiber Vratislav

Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., (*1924) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Podílel se na studiu hormonu TRH a oxidu dusnatého. Pod jeho vedením vyšla monografie o stresu. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a předsedou České endokrinologické společnosti. Byl prvním, kdo dostal cenu Praemium Bohemiae. V roce 2003 mu prezident republiky udělil medaili Za zásluhy.

Počet článků: 312

Jména všech chřipek – až po Schwarzeneggerův virus

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 656, 2010/11
Nastal zmatek v pojmenování nové chřipky. Není to banální nachlazení, při kterém působí řada jiných virů, ale skutečná influenza (z lat. influo,...
 

Receptor pro modrou barvu u rostlin spoluřídí biorytmy živočichů

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 277, 2010/5
I když hlavním regulátorem živočišných biorytmů je mozkový nucleus suprachiasmaticus, reagující na světlo s následnou regulací tvorby apofyzárního...
 

Když stůňou tukové buňky

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 211, 2010/4
Říkat, že otylost je zdraví škodlivá, už je banalita. Hlavní komplikací je diabetes 2. typu, působený rezistencí na hormon inzulin, regulující...
 

Myší mozek si dělá z testosteronu estrogeny

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 143, 2010/3
Brzy po narození se u myší vyplavuje samčí hormon testosteron. Ten nepůsobí přímo na maskulinizaci („zmužštění, zesamčení“) pozdějšího chování...
 

Jak chutná sodovka?

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 76, 2010/2
Člověk má pět základních chutí: slanou, sladkou, kyselou, hořkou a umami (chuť glutamátu známá zejména z čínské kuchyně). Jak ale chutná sodovka...
 

O budoucím zdraví rozhodují první dva roky života

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 78, 2010/2
U příležitosti říjnového summitu o zdraví, pořádaného pod záštitou A. Merkelové a N. Sarkozyho, podává Cesar de Victora z brazilské Universidade...
 

Může jedna buňka myslet?

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 7, 2010/1
Převažuje názor, že tak složité pochody, jako je vědomí, učení a paměť, jsou založeny u vyšších živočichů na interakci shluků nervových buněk...
 

Potřebujeme nová antibiotika

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 11, 2010/1
Jedním z velkých problémů moderní medicíny je narůstající rezistence mikrobů na antibiotika. Máme patogenní mikroby (například Mycobacterium...
 

V čem jsme ve zdravotnictví nejlepší ve střední a východní Evropě?

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 767, 2009/12
Bernd Reichel z Evropské observatoře zdravotních systémů a Martin McKee z Londýnské školy hygieny a tropických nemocí uveřejnili rozsáhlý rozbor...
 

Nové nemoci pro staré léky

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 794, 2009/12
Thalidomid, který byl podáván těhotným pro spaní (ne u nás), vedl k vážným vývojovým poruchám – ženám se pak rodily děti bez rukou a nohou (říká se...
 

Proč hořké je zdravé – i v nose

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 695, 2009/11
Obecně se soudí, že hořká chuť rostlin či jiných potravin varuje před jejich jedovatostí. Snad kromě myslivecké hořké. Obecně se též soudí, že je...
 

Nebezpečná žvýkačka

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 606, 2009/10
Na jednotku intenzivní péče kardiologické kliniky v Neapoli byl přivezen třináctiletý chlapec s projevy neklidu, agresivity, urychleného pulzu,...
 

Vánoční hvězda je nakažená

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 609, 2009/10
Červená barva listenů pryšce nádherného (Euphorbia pulcherrima či též Poinsettia), známého pod lidovým názvem vánoční hvězda (viz Vesmír 87, 826,...
 

Nemoc v Číně popsaná už kozáckými lékaři

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 533, 2009/9
Ve střední Číně, prakticky ale v pásu od Tibetu až po Charbin na Dálném východě, se hromadně vyskytuje endemická deformace kloubů zejména rukou a...
 

Růst cév v nádorech – je to špatně, nebo dobře?

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 534, 2009/9
Odedávna onkologové soudí, že růst cév v nádorech je překážkou pro léčbu a růst nádoru podporuje. Desetiletí se hledají látky, které by tvorbu cév...
 

Nenechat se vysmát

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 436, 2009/7
Psychologové Ilona Papousek z Univerzity v Grazu, Willibald Ruch z Univerzity v Curychu a jejich kolegové navazují na evropskou tradici...
 

Máme naději v hnědém tuku?

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 438, 2009/7
Dosavadní léčba obezity fyzickou námahou a dietou sice jisté výsledky poskytuje, ale nejsou dlouhodobé. Obvykle se po skončených „kúrách“ nadváha...
 

…aby sousedovi chcípla koza!

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 216, 2009/4
Není to zřejmě jen české úsloví. Šest japonských vědců s jedním Angličanem z Cambridge (Science 323, 937–939, 2009) publikovalo článek s titulkem...
 

Islámský kreacionismus – proč ne?

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 218, 2009/4
Opakovaně se dočítáme, jak v islámských zemích převažuje kreacionismus (Vesmír 86, 54, 2007/1). Nejde jen o ten 850stránkový „Atlas stvoření“,...
 

Epigenetické příčiny nádorů?

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 144, 2009/3
Regulace genové exprese závisí jednak na sekvenci genů v DNA, jednak na změnách struktury chromatinu beze změn v DNA. Proteiny, které metylují...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]