RNDr. Stanislav Mihulka, PhD.

RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D., (*1973) je šéfredaktorem popularizačního webu Osel.cz. Vystudovaný biolog, kterému učarovala popularizace vědy, taje astrofyziky a magie výchovy tří nespoutaných potomků. Ve službách Slezské univerzity v Opavě popularizuje vědu.

Počet článků: 178

Energie dělá druhy

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 445, 2006/8
Proč je v tropech tak moc druhů? Tahle zdánlivě prostá otázka trápí generace přírodovědců. Jak se poslední dobou ukazuje, není to tím, že by se v...
 

Hladina estrogenu ovlivňuje krásu žen

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 385, 2006/7
O tom, odkud se krása ženské tváře vlastně bere, se vedly moudré a neplodné disputace. Biologie si z toho naštěstí nic nedělá a směle odhaluje...
 

Houby převlečené za vajíčka termitů

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 319, 2006/6
Mimikry najdeme v přírodě na každém kroku, ale asi nikdy nás nepřestanou udivovat. Vznikly u mnoha rozličných organizmů jako triky pro ochranu před...
 

Čertovy zahrádky dílem mravenců

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 256, 2006/5
V amazonském pralese lze občas potkat divné shluky stromů, nejčastěji jenom jednoho druhu – Duroia hirsuta z čeledi Rubiace. V jinak pestrém...
 

Jak vyrobit statečnou myš?

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 257, 2006/5
Není to nic těžkého. Pokud máte bázlivou myšku, postačí vypnout jí gen pro protein stathmin, a rázem máte z ustrašené myšky hrdinku. Nejenže bude...
 

Rypoší sex zárukou dlouhého žití

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 198, 2006/4
Dlouholetá badatelská zkušenost praví, že sexuální život není zadarmo. Pro jedince spousty druhů, u nichž se to studovalo, je obvykle sex...
 

Jak oddělit zrno od plev v genomech rostlin

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 68, 2006/2
Genomy rostlin jsou různé – od skromných 54 milionů párů bází (Mb) u řeřišnice Cardamine amara až po mamutí genom o velikosti 124 000 Mb u řebčíku...
 

Příchod vakovlka

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 51, 2006/1
Jak ví až na pár snílků úplně každý, vakovlk tasmánský už není mezi námi (viz Vesmír 81, 144, 2002/3). V první polovině minulého století odešel za...
 

Ad Gen odpovědný za depresi vzdorující běžné léčbě

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 630, 2005/11
V srpnovém čísle na straně 437 Stanislav Mihulka v krátkém sdělení podává informaci o závěrech výzkumu Carona a spol. Nositelé mutace enzymu...
 

Fylogeneze virů na obzoru?

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 572, 2005/10
Donedávna jsme vnímali svět virů jako změť jejich jednotlivých typů, poněkud nadsazeně pojmenovaných jako čeledi, mezi nimž se nehledaly bližší...
 

Bakteriální lupiči genů

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 501, 2005/9
Ve věčném souboji hostitele a parazita vítězí vždy paraziti. Není na tom nic divného. Jsou menší a žijí rychleji, hostitelé jednoduše nemají šanci....
 

Speciace přistižená při činu

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 504, 2005/9
Pestrost života je i přes veškeré katastrofické scénáře zelených skeptiků nesmírná. Jsme obklopeni záplavou různých druhů. Většina lidí asi bude...
 

Gen odpovědný za depresi vzdorující běžné léčbě

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 437, 2005/8
Stále častěji a stále více se přesvědčujeme o tom, že naše pocity, nálady, lásky, náboženská horlivost i oddanost vlasti nejsou nic jiného než...
 

Octomilka jako model studia tolerancek chemickým látkám

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 442, 2005/8
Vývoj tolerance k užívané chemické látce představuje jednu z příčin negativních dopadů užívání legálních i ilegálních drog, kdy je uživatel nucen...
 

Tajemný cyklus biodiverzity

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 443, 2005/8
Jednou z otázek, které fascinují řadu badatelů, je vývoj biodiverzity v průběhu historie života na naší planetě. Není to snadný výzkum. Historie...
 

Rostlinný enzym klíčovým prvkem životního cyklu malárie

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 376, 2005/7
Původce malárie (Plasmodium falciparum) je doslova magické stvoření, které nás neustále něčím překvapuje. Mezinárodní tým badatelů (z Imperial...
 

Noční můra invazních mravenců

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 378, 2005/7
Agresivní invazní mravenci Solenopsis invicta z Argentiny, celosvětově známí pod označením „fire ants“, dosud úspěšně zvětšují svoji říši na všech...
 

Smrťácké geny a svlékání octomilek

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 313, 2005/6
Buněčný svět má své smrťáky, alespoň pokud jde o octomilky. Carl S. Thummel a Viravuth P. Yin z Lékařské fakulty Univerzity v Utahu popisují ve své...
 

MikroRNA – nový člen klubu nukleových kyselin

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 249, 2005/5
Ribozomální, transferová a mediátorová (messenger) RNA jsou již na nebi molekulární biologie stálicemi. V poslední době se mezi ně neomaleně dere...
 

Obezita a mužská potence – dvě strany jedné mince

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 250, 2005/5
Živé organizmy jsou podle všeho příliš složité na to, abychom je nějakým jednoduchým trikem přinutili zásadně změnit metabolizmus nebo chování....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné