mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Evoluční biologie

Evoluce jako dialog

Jiří Doskočil | 5. 5. 1995 | Vesmír 74, 285, 1995/5

Článek kolegy Zrzavého ve Vesmíru 74, 145, 1995/3 přináší nekonvenční pohled na selekcionistické představy o původu evolučních inovací a ostrou...

O vzniku evoluční novinky a příbuzných nočních můrách

Jan Zrzavý | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 145, 1995/3

Adaptace, žirafy a fylogeneze Základním pojmem evoluční biologie je adaptace; není to ovšem pojem ryze darwinistický, jak by se třeba zdálo, ale...

Několik reflexí na Zrzavé téma

Na rozdíl od ostatního světa, jímž rozumím svět "biologicky" vyspělý, je nedostatek informací z oboru evoluční biologie důsledkem, respektive...

Vznik a znak

Zdeněk Neubauer | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 151, 1995/3

Autorův osobitý styl by si zasloužil vznik nové rubriky našeho časopisu: brain-storming. Takové zařazení by poskytovalo čtecí klíč: připomínalo by,...

Retinová kyselina, kuřecí a muší křídlo, počítačový ježek...

Anton Markoš | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 76, 1995/2

Vznik složitých orgánů a tkání z nediferencované zárodečné masy buněk patří mezi děje, které dnes vzbuzují pozornost biologů. Jde v podstatě o...

Ovplyvňuje učenie evolúciu?

Vladimír Kvasnička | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 8, 1995/1

Jeden zo základných problémov evolučnej biológie je popis mechanizmu vzniku komplexných orgánov v priebehu evolúcie. Tieto orgány sú užitočné len...

K významu sexuality v evoluci

František Sládeček | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 55, 1995/1

I když nepohlavní rozmnožování je pro řadu forem velmi efektivní, jsou tyto druhy obecně jen krátkodobými, dočasnými výhonky pohlavně se...

Dvě skripta o evoluci

Anton Markoš | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 695, 1994/12

Evoluce se stala součástí našeho vidění světa (nejlepším dokladem toho jsou ostré a často nevybírávé výpady jejích odpůrců). Přitom zůstává...

Evoluce v plastikové skříňce

Pavel Hošek | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 656, 1994/11

Jaké jsou meze evoluce? Kam až je příroda „schopna jít“ v přizpůsobování organizmů? Na tyto otázky by mohl dát částečnou odpověď experiment, který...

Darwinizmus opět v “ohrožení“?

František Sládeček | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 310, 1994/6

Od vydání Darwinova Vzniku druhů přirozeným výběrem se vždy čas od času vynořují více nebo méně věcné kritiky jeho teorie, jejichž poslední vlnu...