Evoluční biologie

Dvě skripta o evoluci

Anton Markoš | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 695, 1994/12

Evoluce se stala součástí našeho vidění světa (nejlepším dokladem toho jsou ostré a často nevybírávé výpady jejích odpůrců). Přitom zůstává...

Evoluce v plastikové skříňce

Pavel Hošek | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 656, 1994/11

Jaké jsou meze evoluce? Kam až je příroda „schopna jít“ v přizpůsobování organizmů? Na tyto otázky by mohl dát částečnou odpověď experiment, který...

Darwinizmus opět v “ohrožení“?

František Sládeček | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 310, 1994/6

Od vydání Darwinova Vzniku druhů přirozeným výběrem se vždy čas od času vynořují více nebo méně věcné kritiky jeho teorie, jejichž poslední vlnu...