mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Evoluční biologie

Co jsou zač pohlavní chromozomy

Co jsou zač pohlavní chromozomy uzamčeno

Určení pohlaví, tedy zda se organismus během svého vývoje vydá na cestu k samci, nebo k samici, je jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě. U...

Ničit umíme opravdu rychle

Ničit umíme opravdu rychle

Pavel Hošek | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 312, 2023/6

Příroda Madagaskaru je pověstná svou výjimečnou biodiverzitou i vysokým stupněm endemismu, jež vznikly díky ostrovní izolaci trvající desítky...

Kniha, která postrčila biologii

Kniha, která postrčila biologii

Jan Toman | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 356, 2023/6

V posledních desetiletích přišli biologové s řadou průlomových objevů. Podařilo se jim přečíst lidský genom, vyvinuli nové, spolehlivé metody...

Ekologie a evoluce očima fotografů

Ekologie a evoluce očima fotografů

Ondřej Vrtiška | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 242, 2023/5

Fotografické soutěže časopisu BMC Ecology and Evolution se mohli zúčastnit vědci a studenti z celého světa, jedinou podmínkou byla afiliace k...

Adaptuji se, tedy žiju

Ondřej Vrtiška | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 243, 2023/5

Schopnost přizpůsobit se vnějším podmínkám je jednou z klíčových vlastností života na všech úrovních jeho existence. Buňky vnímají signály ze...

Strom veškerenstva proteomickým kukátkem

František Špoutil | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 253, 2023/5

Jedna ze základních otázek biologie je, jak se tu vzala ta spousta živáčků v takové rozmanitosti. Odpovědi se snažíme dobrat nejrůznějšími...

Evoluční adaptace

Evoluční adaptace

Jan Toman | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 260, 2023/5

Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....

Akusticko-adaptačná hypotéza na príklade vtákov

Akusticko-adaptačná hypotéza na príklade vtákov uzamčeno

Peter Mikula | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 264, 2023/5

Akustické, alebo zvukové, prejavy patria k najzásadnejším komunikačným kanálom živočíchov. Ľudská reč, spev niektorých vtákov (skutočne, nie...

Kritika Lysenkových názorů o druhu

Kritika Lysenkových názorů o druhu

Marek Janáč | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 295, 2023/5

1953: Akademik T. D. Lysenko, formuluje nedávno (1950) své nové učení o druhu, podrobil důkladné kritice Darwinovy názory, týkající se této věci....

Konsolidační grant ERC na propojení ekologie s evolucí

Konsolidační grant ERC na propojení ekologie s evolucí

Ondřej Vrtiška | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 130, 2023/3

Jaké evoluční a ekologické faktory ovlivňují biologickou rozmanitost? Jak souvisí rozmanitost v rámci druhu s rozmanitostí mezidruhovou? Na...