Evoluční biologie

Sýkora či had?

Sýkora či had?

Ondřej Fišer | 28. 2. 2022 | Vesmír 101, 143, 2022/3

Roztomilé sýkorky každoročně vídáme hodovat na našich krmítkách. Během hnízdního období se však proměňují v hady. To ví každý, kdo se někdy snažil...

Mravenci na ostrovech

Mravenci na ostrovech

Milan Janda | 28. 2. 2022 | Vesmír 101, 192, 2022/3

Fauna ostrovů pochází převážně z nejbližších kontinentů. Náš výzkum evoluce a ekologie mravenců ukazuje, že na vzdálenosti někdy příliš nezáleží a...

Staropanenské svinky jsou atraktivní

Staropanenské svinky jsou atraktivní

Ivan H. Tuf | 31. 1. 2022 | Vesmír 101, 76, 2022/2

Evoluční psychologové opakovaně dokázali, že hlavní složkou atraktivity žen je jejich mládí. Jednoduchá interpretace je, že mladší ženy jsou pro...

Slonice se čím dál častěji rodí bez klů

Slonice se čím dál častěji rodí bez klů

Tereza Vlasatá | 3. 1. 2022 | Vesmír 101, 8, 2022/1

Patnáct let trvající občanská válka v Mosambiku zasáhla nejen do života lidí, ale výrazně se podepsala také na přírodě. Kvůli financování bojů...

Ukázka z knihy – Jiří Vácha: Meze darwinismu

6. 12. 2021

Ve spolupráci s nakladatelstvím Munipress Masarykovy univerzity přinášíme ukázku z knihy Meze darwinismu lékaře a biologa prof. MUDr. Jiřího...

Očista incestem

Očista incestem

Pavel Pipek | 1. 11. 2021 | Vesmír 100, 658, 2021/11

Příbuzenská plemenitba (angl. inbreeding), tedy rozmnožování blízce příbuzných jedinců, ke kterému dochází v malých a izolovaných populacích, má...

Předpovíme osud?

Předpovíme osud? uzamčeno

Magdalena Bohutínská, Filip Kolář | 1. 11. 2021 | Vesmír 100, 710, 2021/11

Evoluce genomu vedoucí ke vzniku výhodných znaků je z velké části ovlivňována náhodnými procesy. Má však určitá omezení, díky kterým je do jisté...

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk? uzamčeno

Jan Robovský | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 604, 2021/10

Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

Vlci a jejich domestikace, toť otázka

Vlci a jejich domestikace, toť otázka uzamčeno

Sandra Sázelová | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 608, 2021/10

Populace vlka obecného (Canis lupus) se vyskytují na celé severní polokouli nejméně 300 tisíc let, byť stáří prvních nálezů vlků dosahuje až 800...

Ani zvíře, ani kytka, ani houba

Ani zvíře, ani kytka, ani houba uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 12. 7. 2021 | Vesmír 100, 432, 2021/7

Strom eukaryotického života je košatější, než si většina z nás dovede představit. O většině jeho větví toho zatím mnoho nevíme. Teprve postupně...