mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Lingvistika

LIBUŠE OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, MIROSLAVA KNAPPOVÁ, JITKA MALENÍNSKÁ, JANA MATÚŠOVÁ: Pomístní jména v Čechách

Pavla Loucká | 5. 4. 1996 | Vesmír 75, 216, 1996/4

Soupisem v letech 1963 – 1980 shromáždilo onomastické pracoviště Ústavu pro jazyk český ČSAV asi půl milionu dokladů pomístních jmen z území České...

Může menšina ovlivnit většinu?

Pavla Loucká | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 177, 1996/3

O tom, že německy mluvící většina ve Vídni ovlivnila jazyk české menšiny, ví kdekdo. Jak by ne, vždyť Češi tam žijí od středověku a byl by div,...

Reflexia priestoru v prirodzených jazykoch

Viktor Krupa | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 69, 1996/2

Naivne chápaný priestor (tak ako sa reflektuje v jazyku) je na rozdiel od geometrického priestoru nerovnorodý. Hovoriaci vníma svoje najbližšie...

Brdo a skalnaté kopečky v Čechách

Pavla Loucká | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 116, 1996/2

Brdo je část tkalcovského stavu obsahující tzv. paprsky (brdem se řada paprsků zdvihá a zase spouští), odtud být dělán na jedno brdo – tj. pořád...

JSOU ŽENY DISKRIMINOVÁNY JAZYKOVĚ?

Pavla Loucká | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 708, 1995/12

Ve Spojených státech, Japonsku i evropských zemích se nyní usilovně zkoumá, zda se rozdílné způsoby užívání jazyka příslušníky obou pohlaví v...

Šílenec a blázen v češtině

Pavla Loucká | 5. 10. 1995 | Vesmír 74, 595, 1995/10

Důvody pro zvýšenou frekvenci těchto slov a jejich odvozenin v poslední době mohou být jak věcné (zvýšený výskyt duševních chorob), tak čistě...

Nechlubme se před polskými lingvisty!

Pavla Loucká | 5. 9. 1995 | Vesmír 74, 536, 1995/9

Mladý krakovský lingvista Dariusz Galasiňski vypracoval doktorskou disertaci o chlubení se jako presvazivním (volně přeloženo “přemlouvacím″) aktu....

Co dělají forenzní lingvisté?

Pavla Loucká | 5. 8. 1995 | Vesmír 74, 476, 1995/8

Leccos. Občas se také stane, že jsou požádáni o řešení problému, jak by mělo být decentně pojmenováno povolání účastníka (účastnice)...

Jazyk, národ a stát v Africe

Petr Zima | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 208, 1995/4

Je smutným paradoxem, můžeme-li dnes, pár desetiletí po vzniku několika desítek nezávislých států Afriky na troskách velkých koloniálních impérií,...

Jak vzniklo místní jméno Jablonec?

František Daneš, Miroslav Matušek | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 64, 1995/2

Vždy mne přitahovaly jazykové jevy, zejména původ slov. Žiji v Jablonci nad Nisou a marně pátrám po etymologii jména tohoto města. Pokud je mi...