mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Lingvistika

Snahy o sjednocení jazyka v Číně

Ľubica Obuchová | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 316, 1998/6

Obrovská masa lidí, kterou označujeme jediným slovem „Číňané“, tvoří asi 22 % všech obyvatel světa. Je to pestrá směsice národů a národností,...

Srozumitelnost za cenu ...

Tomáš Hoskovec | 5. 3. 1998 | Vesmír 77, 124, 1998/3

[...] Pojednávajíc o slovanském um odvoláváte se na litevštinu. [...] Nevím, o co opíráte tvrzení, že litevské omenis znamená „stav bdělosti po...

Jazyková databanka neboli korpus

Renata Blatná | 5. 12. 1997 | Vesmír 76, 670, 1997/12

Zakládají se databanky nejrůznějšího typu, například informační, krevní, dále manažerů, podnikatelů, nakladatelů, transplantátů, zcizených památek,...

Voda životodárná a živelní

Pavla Loucká, Lubor Mojdl | 5. 10. 1997 | Vesmír 76, 544, 1997/10

Vtipná glosa pro dobu povodňovou... Leč etymologie je věc ošidná [...] Slovo vydra asi nemá, alespoň v uváděných souvislostech, s vodou nic...

Blahoslavova slova verštatní

Pavla Loucká | 5. 6. 1997 | Vesmír 76, 355, 1997/6

Část lidí tvrdí, že už je nic nemůže překvapit, a ti zbývající jsou překvapeni, že ti první mají pravdu. Překvapivě nepřekvapivé jsou i názory na...

Nedůvěra k jazykovým dubletám

Pavla Loucká | 5. 9. 1996 | Vesmír 75, 536, 1996/9

Švédská jazyková poradna ve Stockholmu se od české liší především tím, že zaměstnává devítinásobek lidí (tj. pracuje tam devět osob)....

Hlava a ocas

Pavla Loucká | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 451, 1996/8

Slovo hlava (lat. caput) se vyskytuje i v ostatních slovanských jazycích – v polštině glowa, v lužické srbštině hlowa, v ukrajinštině holova,...

Proč se jazykověda zabývala víc psaným textem?

Pavla Loucká | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 476, 1996/8

Snad je to silou tradice, snad tím, že donedávna byl k záznamům mluveného textu obtížnější přístup (neznal-li člověk těsnopis), hlavní příčinou ale...

Kterak Říp k svému jménu přišel

Pavla Loucká | 5. 6. 1996 | Vesmír 75, 356, 1996/6

Z mnohých vyvýšenin v Čechách – a nejen středních – je za pěkného počasí dobře viditelná osamělá čedičová kupa, vystupující z polabské roviny....

Záludnosti lidové etymologie

Pavla Loucká | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 296, 1996/5

Lidovou etymologii chápeme jako bezděčný anonymní proces vedoucí k nesprávné interpretaci slova. Podnětem k mylnému výkladu bývá podobnost s jiným...