redakce

* *

Počet článků: 64

Cena předsedy GA ČR

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 426, 2003/8
Cenou předsedy Grantové agentury ČR byli 25. 4. 2003 odměněni: Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci...
 

Ceny Nadace Český literární fond a cena Josefa Hlávky

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 304, 2003/6
Výroční cenu NČLF získali doc. RNDr. Zbyněk Roček za knihu Historie obratlovců (viz recenzi, Vesmír 82, 316, 2003/6); Cenu Josefa Hlávky...
 

MFF UK a povodně

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 304, 2003/6
Škody na knihovním fondu fakulta odhaduje na 56 milionů. Přišla o více než 13 000 knih, 468 titulů časopisů, 2000 diplomových prací atd. Německá...
 

Ceny Učené společnosti ČR

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 311, 2003/6
Ceny Učené společnosti ČR za rok 2003 získali: v kategorii vědecký pracovník Ing. Jaroslav Kříž za teoretické i experimentální práce z oboru...
 

KVÍZ – Alzheimerova nemoc (odpovědi)

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 16, 2002/1
V prosincovém Vesmíru jste si mohli pomocí kvízu vyzkoušet své znalosti o Alzheimerově nemoci. Nyní si můžete ověřit své odpovědi. Správné byly...
 

Podlehnutí autoritě

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 186, 2001/4
O tom, že člověk je náchylný podlehnout autoritě psychologové dobře vědí (viz např. V. Břicháček: Varovné pokusy s lidskou agresivitou, Vesmír 70,...
 

Milan Albich

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 4, 2001/1
MILAN ALBICH /9.6.1925 - 26.12.2000/ Na sv. Štěpána krátce po poledni nečekaně zemřel malíř a knižní grafik Milan Albich. Toto číslo je poslední,...
 

Kvíz – Prověřte své znalosti o GMO (odpovědi)

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 517, 2000/9
a) Pravděpodobně ano. — Velká část obilí a sóji vypěstovaná v USA pochází z geneticky modifikovaných rostlin. Z nich se vyrábějí takové složky...
 

Dočetli jsme se ...

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 4, 2000/1
V časopise Preslia 71 (1–2), s. 20 vyšla recenze na knihu Stanislava Komárka Mimicry, aposematism and related phenomena in animals and plants....
 

Výsledky fotografické soutěže

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 679, 1999/12
Na této a na následujících stránkách seznamujeme s oceněnými snímky fotografické soutěže časopisu Vesmír a firmy Olympus C&S, s. r. o., jak jsme...
 

Karla Amerlinga Orbis pictus čili svět v obrazích

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 456, 1999/8
Ohromná úloho, o nemožnosti! Snadno–liž to na bílý den položiti, seč mudrcové všech národů po tisíce let nebyli aneb jen s těží a dílem byli?...
 

Ve zkratce

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 354, 1999/6
Nálezy kamenných nástrojů stáří 2,34 milionu let ukazují na větší kognitivní a motorické schopnosti raných hominidů, než jaké jim dosud byly...
 

Ve zkratce

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 174, 1999/3
Složení zemského pláště a jádra závisí kromě jiného na rychlosti difuze na jednotlivých fázových rozhraních. Za podmínek, které panují na rozhraní...
 

Z vědeckých časopisů

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 113, 1999/2
Při lovu motýlka uloviti tygraMá neutrino hmotu? Pro puntičkáře upřesněme, že jde o nenulovou klidovou hmotnost. Odpověď na tuto otázku je...
 

Objev roku 1998

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 53, 1999/1
Časopis Science v čísle 5397 (18. prosince 1998) prohlásil pozorování velmi vzdálených supernov a zjištění, že se ty nejvzdálenější nacházejí...
 

Šermování břitvou

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 606, 1998/11
Diskuse odborníků v časopise, který má být srozumitelný i laikům, jsou nadmíru obtížnou záležitostí nejen z hlediska redaktorů: jak odborně...
 

Šedesátiny Zdeňka Thomy a čínské zahrady

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 560, 1998/10
Šedesát let oslavil druhého září Zdeněk Thoma, fotograf, cestovatel a dobrodruh, s jehož fotografiemi se setkáváte mimo jiné i na stránkách...
 

Chlazení zvukem

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 122, 1998/3
„Všichni vědí, že to nejde, až se najde ignorant, který to neví a udělá to,“ říká o vzniku nových objevů lidový aforizmus. Přesně tak zní historka...
 

LEVOTOČIVÁ SLUNEČNÍ SOUSTAVA?

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 653, 1997/11
Jak a proč se vyvinul život na Zemi převážně téměř výlučně jako levotočivý (je založen na levotočivých enantiomerech aminokyselin spíše než na...
 

Z odborných časopisů

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 654, 1997/11
Život po menopauze? Otázka evoluční teorie „Proč žijí ženy tak dlouho po menopauze?“ není z hlediska přírodního výběru nemístná – přírodní výběr...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]