redakce

* *

Počet článků: 64

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

Vesmír 1, 7, 1871/1
Statistika podvodů obchodnických, zejmena pokud týkají se znečišťování zboží prodajného, je tak rozmanitá a bohatá, že v spoustě její poctivý...
 

Různé zprávy.

Vesmír 1, 9, 1871/1
Navštěvovatelům sbírek musejních. Sbírky českého Musea budou letos od 2. května počínaje každý úterek a pátek od 9.-1. hod. veřejné návštěvě...
 

Zprávy spolkové.

Vesmír 1, 10, 1871/1
Odboru math. přírod. císařské akademie ve Vídni zaslal při poslední schůzi dne 9. m. m. prof. Weiss ze Lvova důležitá skoumání o drobnohledném i...
 

Literatura.

Vesmír 1, 11, 1871/1
Letošní matiční sborník "Živa" obsahovati bude "Základy vyšší geometrie", jež sepsali dr. Emil Veyr a Eduard Veyr. Nová mapa zemí koruny České....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]