Aktuální číslo:

2019/11

Téma měsíce:

Ceny Neuron

Kvíz – Prověřte své znalosti o GMO (odpovědi)

 |  5. 9. 2000
 |  Vesmír 79, 517, 2000/9

  • a) Pravděpodobně ano. — Velká část obilí a sóji vypěstovaná v USA pochází z geneticky modifikovaných rostlin. Z nich se vyrábějí takové složky stravy jako sirupy (s vyššími fruktózami), rostlinné oleje a další potravinářská aditiva. Sirupy jsou součástí mnoha nealkoholických nápojů, rostlinné oleje se používají při smažení. Odhaduje se, že v USA 70 % potravin obsahuje nějakou složku, která pochází z geneticky modifikovaných rostlin.
  • a) Sýrů. — Předtím, než se objevily geneticky modifikované organizmy, vyráběl se sýr pomocí enzymu získávaného ze žaludků porážených telat. Nyní tentýž protein produkují geneticky modifikované bakterie. Jedním z důsledků je, že dnes jsou mnohé sýry považovány za košer.
  • a) Zlepšují výnosnost farem a ulehčují některým farmářům práci. — Již dnes geneticky modifikované plodiny poněkud ulehčují práci farmářům, kteří je používají. Avšak vědci i farmáři doufají, že pravdivé budou všechny odpovědi na tuto otázku: že totiž geneticky modifikované rostliny povedou k potravinám s vyšší výživnou hodnotou a větší trvanlivostí, které obsahují méně pesticidů a méně škodí životnímu prostředí.
  • e) Skoro 100 %. — Všechny rostlinné a živočišné buňky obsahují DNA, takže téměř každá potravina obsahuje genetický materiál bez ohledu na to, zda byla, či nebyla geneticky modifikována. Existuje však několik výjimek – při zpracovávání některých potravin, jako jsou např. rostlinné oleje, je téměř veškerá DNA odstraněna.
  • c) Jeden nebo dva geny navíc. — GMP obsahují jeden či dva geny navíc proti rostlinám konvenčním či kříženým.
  • c) Nijak nepůsobí na vaše geny. — Geny v potravinách jsou snadno tráveny a nic nenaznačuje, že by tyto nové geny měly nějaký účinek na naše geny.
  • b) Ne. — Dnes žádné předpisy nepožadují testování na lidech. FDA vyžaduje, aby výrobci oznámili původ genů a výživné vlastnosti. To je prozatím vše. 1)
  • b) Ne. — Žádné předpisy nepožadují testovat, zda geneticky modifikované plodiny způsobují alergické reakce. Když firma Pioneer vpravila geny paraořechů do potravin a v kožních testech shledala, že způsobují alergické reakce, zastavila vývoj tohoto produktu. Zdá se tedy, že systém funguje. Když byly na americký trh zaváděny nové konvenční potraviny, jako kiwi, byly alergické reakce na toto ovoce běžné. Během tří let širokého užívání geneticky modifikovaných plodin nebyly na tyto plodiny hlášeny žádné alergické reakce.
  • c) Ne, nejsou ani lepší, ani horší než potraviny z konvenčních plodin. — Většina geneticky modifikovaných plodin je navržena tak, aby snížila výrobní náklady pěstitelů. Za určitých okolností se nemusí užívat tolik pesticidů a existují náznaky, že geneticky modifikované plodiny jsou méně náchylné k infekci plísňovými toxiny, které jsou přirozenými karcinogeny. Budoucí techniky slibují potraviny s lepšími výživnými hodnotami. Např. potraviny s obsahem esenciálních vitaminů nebo obsahující přírodní sloučeniny, které zlepšují naše zdraví.

/Odpovědi na Vesmír kvíz ze s. 503 přeložil Ivan Boháček/ © Peter Goldsbrough, Purdue University

Poznámky

1) Pozn. red.: V České republice zákon 153/2000 Sb. říká: Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty podle tohoto zákona vzniká rozhodnutím o zápisu do příslušného seznamu, nestanoví-li tento zákon jinak. Žádost o zápis musí být doložena hodnocením rizika a toto hodnocení musí obsahovat i posouzení možných přímých i nepřímých škodlivých účinků na zdraví člověka i zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost, ...

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Molekulární biologie

O autorovi

redakce

* *

Doporučujeme

Sekvenační data pomáhají odhalit globální rozšíření hub

Sekvenační data pomáhají odhalit globální rozšíření hub

Petr Baldrian  |  14. 11. 2019
Pokud vezmeme v úvahu, kolik dat získaných sekvenačními metodami (tzv. high-throughput-sequencing) je v současné době k dispozici, je možné se...
Probouzení nesmrtelnosti

Probouzení nesmrtelnosti

Marek Janáč  |  11. 11. 2019
Nesmrtelnost – věčná touha a hybatelka dějin života na planetě Zemi. V biologickém slova smyslu žene k plození potomstva, ve smyslu duchovním k...
Zabití ekonomikou

Zabití ekonomikou

Lucie Kalousová  |  11. 11. 2019
„Silná ekonomika vám může zlomit srdce,“ napsal v roce 2007 americký ekonom Christopher Ruhm. [1] Narážel tím na dobře zdokumentovaný paradox...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné