Molekulární biologie

Cytolinkery

Cytolinkery uzamčeno

Martin Gregor, Magdalena Přechová | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 672, 2022/11

Již v roce 1903 formuloval ruský biolog Nikolaj Konstantinovič Kolcov (1872–1940) koncept cytoskeletu, „buněčné kostry“ sestávající z vláken či...

Entropické síly mohou pohánět buněčné dělení

Entropické síly mohou pohánět buněčné dělení uzamčeno

Ondřej Kučera, Zdeněk Lánský | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 676, 2022/11

Buňky jsou složité systémy sestávající z bezpočtu prvků provázaných komplexní sítí vazeb. Chceme-li studovat jen některé buněčné funkce, je...

Tau, nenápadný strážce i zrádce mozku

Tau, nenápadný strážce i zrádce mozku uzamčeno

Lenka Libusová, Tereza Humhalová | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 679, 2022/11

Správné fungování cytoskeletu závisí na souhře řady proteinů a jakákoli chyba může mít závažné důsledky. Platí to i pro protein tau, který pomáhá...

Učíme se ovládat molekulární nůžky

Ondřej Vrtiška | 3. 10. 2022 | Vesmír 101, 601, 2022/10

Cesta genetické informace z DNA přes RNA do pořadí aminokyselin v proteinech není přímočará. Přepisem do RNA vzniká tzv. primární transkript,...

Ústav molekulární genetiky letos oslavil 60 let od založení

Ústav molekulární genetiky letos oslavil 60 let od založení komerce

3. 10. 2022 | Vesmír 101, 637, 2022/10

Historie Ústavu molekulární genetiky (ÚMG) se odvíjí od roku 1962, kdy byl založen Ústav experimentální biologie a genetiky Československé...

214 000 000

Vojtěch Tláskal | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 516, 2022/9

Tolik proteinových struktur bylo publikováno na konci července 2022 [1] ve volně přístupné internetové databázi AlphaFold Protein Structure...

Evropské potýkání s editací genů

Evropské potýkání s editací genů uzamčeno

Tomáš Moravec, Martin Janda | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 536, 2022/9

V roce 2012 byla objevena revolučně jednoduchá a zároveň precizní metoda editování genetické informace známá jako CRISPR (viz Vesmír 96, 576,...

Puzzle jaderného póru

Puzzle jaderného póru video

Ondřej Vrtiška | 6. 7. 2022 | Vesmír 101, 419, 2022/7

Kombinací experimentálních a výpočetních technik se podařilo získat detailní strukturu jednoho z nejsložitějších proteinových komplexů, lidského...

Umožní editace genomů nasytit lidstvo?

Umožní editace genomů nasytit lidstvo? uzamčeno

Od objevu zákonů dědičnosti augustiniánským mnichem Gregorem Johannem Mendelem roku 1866 učinila genetika velký pokrok. Pochopili jsme fungování...

Přichází GATTACA?

Jaroslav Petr | 2. 5. 2022 | Vesmír 101, 286, 2022/5

Genetické testování lidských embryí pokročilo od detekce jednotlivých vloh k hodnocení celého genomu.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné