Molekulární biologie

Neviditelné obaly

Neviditelné obaly uzamčeno

Stanislav Chvíla | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 210, 2024/4

Jedním z klíčových vývojových kroků k vzniku živého organismu bylo vytvoření hranice mezi ním samým a jeho okolím. Ať už se tak stalo kvůli...

Jak to bylo, jak to je?

Jak to bylo, jak to je? uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 134, 2024/3

Jak se z chaotické směsi organických molekul na mladé Zemi zrodil první život? A jak by mohla vypadat jeho obdoba jinde ve vesmíru? Proč vše živé...

Komplikovaný vznik i-motivů DNA

Komplikovaný vznik i-motivů DNA uzamčeno

Petra Školáková | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 670, 2023/12

Letos na jaře jsme si připomněli sedmdesáté výročí zveřejnění návrhu struktury DNA v časopise Nature. V průběhu času se ukázalo, že DNA může kromě...

DNA modifikovaná, přesto stabilní uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 673, 2023/12

Přirozená dvoušroubovice DNA je stabilní, přestože ji tvoří dva záporně nabité řetězce. Stabilitu zajišťují patrové interakce (přitažlivé...

Dva obory, které posouvají medicínu nejrychleji kupředu

Dva obory, které posouvají medicínu nejrychleji kupředu

Radim Brdička, Marcela Kosařová | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 722, 2023/12

Současnou medicínu posouvají nejrychleji dopředu genomika a informatika, nebo dokonce spojení obojího. Genomika je rovněž nauka o informacích –...

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky uzamčeno

Štěpán Timr | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 556, 2023/10

Molekuly uvnitř buněk jsou v neustálém pohybu. V tomto nepřehledném reji, kterého se účastní miliardy tanečníků různých velikostí, tvarů a...

Transportní váčky pro komunikaci mezi buňkami i pro dopravu léků

Transportní váčky pro komunikaci mezi buňkami i pro dopravu léků komerce

Josef Tuček | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 506, 2023/9

Když Andrea Gálisová přijela do Weizmannova vědeckého institutu v izraelském městě Rechovot zkoumat přenos signálů mezi buňkami, čekala ji dvojí...

Ječmen rozplétá zamotané tajemství

Ječmen rozplétá zamotané tajemství

Ondřej Vrtiška | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 369, 2023/7

Jak se 20 centimetrů dlouhá dvoušroubovice DNA vejde do chromozomu, který je 25 000× kratší? Je jasné, že chromatin (komplex DNA a proteinů) je...

Hraboši se milují i bez hormonu lásky

Hraboši se milují i bez hormonu lásky

Jaroslav Petr | 3. 4. 2023 | Vesmír 102, 188, 2023/4

Samci a samice severoamerických hrabošů prérijních (Microtus ochrogaster) uzavírají svazky na celý život. Po desetiletí byla pevnost jejich...

Obrna mi dala dar spokojenosti

Obrna mi dala dar spokojenosti

Ondřej Vrtiška | 3. 4. 2023 | Vesmír 102, 194, 2023/4

V osmi letech prodělal dětskou obrnu, chodí o francouzských holích, ale těžko byste našli člověka, který působí spokojeněji. Když vzpomíná, vše je...