Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Uhrančivá věda

 |  6. 4. 2016

Ředitelé akademických ústavů, vedoucí kateder či děkané, úspěšní podnikatelé, pedagogové a vědci. Mezi těmi všemi lze nalézt Bývalé Účastníky Biologických Olympiád (říkají si BUBO). Při příležitosti 50. julilejního ročníku napsali článek pro Vesmír.

„Biologická olympiáda zásadně ovlivnila můj život,“ říká Ladislav Miko, půdní biolog, který nyní působí v Evropské komisi. V jeho vzpomínkovém článku Mozaika biologického olympionika se dozvíte, proč.

Pod zemským povrchem se skrývá bujný život. Odhaduje se, že jeden gram půdy obsahuje až 8,3 milionu druhů bakterií. Ale i počty různých druhů bezobratlých v půdě jsou požehnané. Jeden metr lesní půdy hostí desítky tisíc jedinců půdních roztočů náležejících k desítkám druhů. A co teprve žížaly.  Za pár desítek let usilovné práce mohou ovlivnit nejen kvalitu půdy, ale i složení dominantních druhů dřevin. Kdo a jak rozkládá v půdě odumřelou organickou hmotu, do značné míry rozhoduje o chování celého  ekosystému. Přečtěte si článek Jana Frouze Rozkladači, webmasteři ekosystémů.

Potápek černokrkých na území České republiky ubývá, naopak orlů mořských přibývá. Jakse daří jednotlivým ptačím druhům, se pravidelně dozvídáme z mapování hnízdního rozšíření ptáků. Čtvrté mapování se nachází právě v poločase a pomoc dobrovolných spolupracovníků je stále vítána. Jak mapování probíhá a kde se mohou dobrovolníci přihlásit? Více v článku Velké ptačí mapování.

„Ne ve všech školách se (…) studenti dostanou k potřebným laboratorním přístrojům, povinná praktika se mnohde všelijak odbývají a svou úrovní i náročností jen málokde převyšují úroveň základní školy.“ Co se psalo o biologické olympiádě, jejích podmínkách a vítězích v dobovém tisku, si můžete přečíst v článku Talenty z biolíhně. ­

Kromě článků na vesmir.cz  si můžete dalších osm článků přečíst i v tištěném Vesmíru. Autory jsou rovněž někdejší úspěšní BUBO.

Jak jsem se stal biologem a Fotosyntetizující živočichové od Jana Černého

Od šuplery ke genomu od Jana Zimy (další články jsou přístupné pouze předplatitelům Vesmíru)

Indonéské zprávy od Stanislava Lhoty

Pamětníci třetihorních ostrovů od Adama Petruska

Jak se mi do života vplížily biologické invaze od Petra Pyška

Syntetické protilátky od Tomáše Knedlíka  a Jana Konvalinky  

Záhada třetího chromozomu od Zuzany Storchové

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie

O autorovi

Eva Bobůrková

Eva Bobůrková původní povolání systémové inženýrky nikdy nevykonávala, neb se zhlédla v novinařině. Ze zpovídaných lidí jí brzy jako nejzajímavější vyšli vědci, a tak se od ekonomického zpravodajství odklonila k popularizaci vědy, kteréžto se věnuje od roku 2000.
Bobůrková Eva

Další články k tématu

Velké ptačí mapování

Potápek černokrkých na území České republiky ubývá, naopak orlů mořských přibývá. Jak se rozšiřují a mizí jednotlivé ptačí druhy, se pravidelně...

Talenty z BiO-líhně

Sběr druhotných surovin nebo účast při výsadbě a údržbě zeleně, tak vypadala vstupenka na Biologickou olympiádu v roce 1981. Bioolympionik musel...

Rozkladači, webmasteři ekosystémů

Pod zemským povrchem se skrývá život, z něhož známe jen zlomek. Lesy, do nichž chodíme, byliny, do nichž sedáme na lukách, to vše se rychle mění,...

Mozaika biologického olympionika

Biologická olympiáda zásadně ovlivnila můj život, provází mne doslova od dětství až do dnešních časů. Nabízím pár střípků ze vzpomínek...

Jak se mi do života vplížily biologické invaze

V dobách, kdy jsem se účastnil biologické olympiády, se biologické invaze, tedy přesněji řečeno jejich studium, teprve klubaly k životu. Při slově...

Fotosyntetizující živočichovéuzamčeno

Někteří živočichové ve svých tělech hostí autotrofní organismy, jiní jim kradou plastidy nebo si od nich půjčují příslušné geny. Zašel některý...

Záhada třetího chromozomuuzamčeno

Downův syndrom je způsoben změnou v počtu genů, která – přestože jde o geny normální, nepoškozené – působí řadu fyziologických změn ve vývoji,...

Syntetické protilátkyuzamčeno

Protilátky představují pro většinu populace záhadné látky, které pomáhají organismu v boji proti běžným či zákeřným nemocem. To je vlastně pravda....

Pamětníci třetihorních ostrovůuzamčeno

Blešivci, jejichž hemžení mezi listím nebo pod kameny na dně si asi všiml každý, kdo někdy nahlédl pod hladinu našich potoků, jsou nejen významnou...

Indonéské zprávyuzamčeno

Nedávné rozsáhlé požáry přitáhly pozornost k ekologickým problémům Kalimantanu. Stanislav Lhota však na Borneu působí již mnoho let. Po celou dobu...

Od šuplery ke genomuuzamčeno

Pohled na příbuzenské vztahy organismů se za posledních padesát let zásadně změnil. Přispěly k tomu především genomické studie. Od mé účasti v...

Biologická olympiádauzamčeno

„Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol.“ Tahle...

Jak jsem se stal biologem

Biologem se člověk nerodí, biologem se člověk stává. Na rozdíl od matematiky, fyziky nebo chemie nemůže totiž živý svět snadno popsat pomocí...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...