Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Pamětníci třetihorních ostrovů

Blešivci z rumunských Karpat
 |  7. 4. 2016
 |  Vesmír 95, 208, 2016/4

Blešivci, jejichž hemžení mezi listím nebo pod kameny na dně si asi všiml každý, kdo někdy nahlédl pod hladinu našich potoků, jsou nejen významnou ekologickou skupinou vodních bezobratlých, ale jejich diverzita a rozšíření mnohdy vypovídají i o procesech, jež v Evropě ovlivňovaly obyvatele sladkých vod před mnoha miliony let.

Blešivci, drobní různonozí korýši běžně obývající dna vodních toků, hrají důležitou úlohu v potravních sítích sladkovodních ekosystémů. Jsou jednou z nejvýznamnějších skupin tzv. drtičů, kteří zpracovávají hrubý rostlinný opad a tím zpřístupňují tento zdroj organického uhlíku mnoha dalším živočichům. Zároveň se sami stávají potravou ryb a jsou mezihostiteli některých parazitů ryb i ptáků.

V poslední době se několik invazních druhů blešivců dostalo do hledáčku biologů i díky svému rychlému šíření v kontinentálních evropských vodách a negativnímu vlivu na původní společenstva. Obecně však blešivci nejsou k rychlým změnám areálů dobře přizpůsobeni – netolerují vysychání a nemají žádné odolné životní stadium, což značně ztěžuje jejich pasivní šíření, a obvykle nemají potřebu nějak aktivně migrovat. Na rozdíl od větších a ekonomicky významných skupin, jako jsou raci, nemá ani člověk většinou důvod tyto korýše někam roznášet. Pokud to jen trochu jde, blešivci zkrátka sedí v potoce na místě, drtí tam napadané listí a jehličí, nacházejí partnery a samičky rodí další generace.

Omezený genový tok mezi povodími tak snadno vede ke genetické diferenciaci a v delším časovém horizontu až ke vzniku endemických druhů. Díky tomu se některé rody staly zajímavými modelovými systémy pro výzkum událostí, jež v minulosti ovlivňovaly evoluci sladkovodních bezobratlých. Ukazuje se totiž, že jejich současná diverzita často reflektuje překvapivě dávné události.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie

O autorech

Adam Petrusek

Denis Copilaş-Ciocianu

Další články k tématu

Jak se mi do života vplížily biologické invaze

V dobách, kdy jsem se účastnil biologické olympiády, se biologické invaze, tedy přesněji řečeno jejich studium, teprve klubaly k životu. Při slově...

Fotosyntetizující živočichovéuzamčeno

Někteří živočichové ve svých tělech hostí autotrofní organismy, jiní jim kradou plastidy nebo si od nich půjčují příslušné geny. Zašel některý...

Záhada třetího chromozomuuzamčeno

Downův syndrom je způsoben změnou v počtu genů, která – přestože jde o geny normální, nepoškozené – působí řadu fyziologických změn ve vývoji,...

Syntetické protilátkyuzamčeno

Protilátky představují pro většinu populace záhadné látky, které pomáhají organismu v boji proti běžným či zákeřným nemocem. To je vlastně pravda....

Indonéské zprávyuzamčeno

Nedávné rozsáhlé požáry přitáhly pozornost k ekologickým problémům Kalimantanu. Stanislav Lhota však na Borneu působí již mnoho let. Po celou dobu...

Od šuplery ke genomuuzamčeno

Pohled na příbuzenské vztahy organismů se za posledních padesát let zásadně změnil. Přispěly k tomu především genomické studie. Od mé účasti v...

Biologická olympiádauzamčeno

„Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol.“ Tahle...

Jak jsem se stal biologem

Biologem se člověk nerodí, biologem se člověk stává. Na rozdíl od matematiky, fyziky nebo chemie nemůže totiž živý svět snadno popsat pomocí...

Talenty z BiO-líhně

Sběr druhotných surovin nebo účast při výsadbě a údržbě zeleně, tak vypadala vstupenka na Biologickou olympiádu v roce 1981. Bioolympionik musel...

Uhrančivá věda

Ředitelé akademických ústavů, vedoucí kateder či děkané, úspěšní podnikatelé, pedagogové a vědci. Mezi těmi všemi lze nalézt Bývalé Účastníky...

Velké ptačí mapování

Potápek černokrkých na území České republiky ubývá, naopak orlů mořských přibývá. Jak se rozšiřují a mizí jednotlivé ptačí druhy, se pravidelně...

Rozkladači, webmasteři ekosystémů

Pod zemským povrchem se skrývá život, z něhož známe jen zlomek. Lesy, do nichž chodíme, byliny, do nichž sedáme na lukách, to vše se rychle mění,...

Mozaika biologického olympionika

Biologická olympiáda zásadně ovlivnila můj život, provází mne doslova od dětství až do dnešních časů. Nabízím pár střípků ze vzpomínek...

Doporučujeme

Lidské buňky v opičích embryích

Lidské buňky v opičích embryích audio

Jaroslav Petr  |  18. 4. 2021
K čemu je dobré vytvářet opičí zárodky s příměsí lidských buněk schopných proměny na všechny možné typy tkání a orgánů? Nad článkem ve vědeckém...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné