Diskuse

Nedorozumění v Třešti

Zdeněk Neubauer | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 510, 1994/9

Kulturou obchází strašidlo – postmodernizmu strašidlo. Strašidlo je bytostí mýtickou a mýtotvornou. Mýtus není výklad světa – přičemž se většinou...

Ekonomika a zdravotnictví

Jan Payne | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 373, 1994/7

Titulek článku asi leckoho uvede do rozpaků; vždyť ekonomika je přece převážně politickým či technickým oborem a v časopise typu Vesmíru vlastně...

Sarajevo a vodíkový balon

Vladimír Stoje | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 312, 1994/6

Po vzlétnutí prvních balonů se našlo hodně staromilců, svolávajících na letecké choutky svých současníků hromy a blesky. Exploze a požáry balonů...

Tak začíná bída světa

Jiří Hadinec | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 316, 1994/6

Hned dva články v únorovém čísle (Vesmír 73, 90, 1994/2) se snaží přesvědčit čtenářskou obec o tom, že pokud se v současné době ocitne vědecká...

Vládní financování výzkumu

Zdeněk P. Bažant | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 334, 1994/6

Před druhou světovou válkou byl vědecký výzkum všeobecně prováděn ve značně menším měřítku než dnes, a s malou vládní podporou a více...

Bída naší vědy /III./

Bohuslav Blažek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 213, 1994/4

Věda v totalitárním čtyřicetiletí většinou nebyla aktivním spolutvůrcem zla a  dokázala si uchovat pozoruhodnou míru lidské slušnosti a solidnosti....

Protivědecká vlna pomine

Václav Hořejší | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 214, 1994/4

Chtěl bych reagovat na několik článků o scientizmu a postmodernizmu – a obecněji něco říci k těmto tématům. Nejprve k úvodníku „O scientismu“...

Věda se přestává usmívat pod vousy

Václav Cílek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 215, 1994/4

„Vaše pracoviště se nemusí vracet do Evropy,“ říká v jisté pražské vědecké instituci kolega, „vy totiž žijete ještě v Rakousku-Uhersku! Zato v...

Přijímací řízení na vysoké školy

Pavel Kovář | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 223, 1994/4

Při vzpomínce na svou vlastní přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, dále na zkušenost s tímtéž v roli pedagoga, když...

Bídníci naší vědy

Jiří Grygar | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 204, 1994/4

Bohuslav Blažek se pustil s vehemencí a jízlivostí sobě vlastní do české vědy v období totality (viz výše citovana čísla Vesmíru). Nedá mi to,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné