Vyskočil František

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., (*1941) absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR studoval neurofyziologii a biofyziku buněčných membrán. Objevil nekvantové uvolňování neuropřenašečů na synapsích savců. Je členem Učené společnosti ČR a The Physiological Society (Londýn a Cambridge). V roce 2011 získal čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně a na návrh předsedy AV ČR medaili Josefa Hlávky.

Počet článků: 128

Proč omdlíváme?

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 391, 2013/7
Synkopa je náhlá krátkodobá ztráta vědomí nejčastěji v důsledku sníženého zásobení mozku okysličenou krví v oblastech, řídících stav vědomí...
 

Transplantace obezity

6. 6. 2013  |  Vesmír 92, 318, 2013/6
Ano, toto riziko tu je. Osoba s obezitou vzniklou z jakéhokoliv důvodu by měla znát – resp. její lékař – hladinu tohoto C-reaktivního proteinu před...
 

Gelové „lešení“ opravuje poškozenou srdeční tkáňuzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 196, 2013/4
Před časem jsem referoval o možnostech metody (Vesmír 87, 368, 2008/6, Vesmír 90, 257, 2011/5), kdy se pomocí detergentu odstraní poškozené svalové...
 

Dopaminové D4 receptory z pohledu neurofyziologieuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 136, 2013/3
Proč různě „dlouhé“ dopaminové D4 receptory působí na naši psychiku různým způsobem? Vždyť jsou aktivovány stejným ligandem- dopaminem! Především...
 

Rychlé změny pH v mozkové tkáni a nový typ mozkových receptorů

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 7, 2013/1
To, že v mozku dochází ke změnám koncentrace vodíkových iontů (pH), se ví již delší dobu. Např. při nedostatečném sycení tkání kyslíkem (hypoxii),...
 

Ceny Josefa Hlávky

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 617, 2012/11
V pondělí 18. června 2012 zde byly uděleny Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu a Cena Milana Sojky. Program slavnostního odpoledne byl...
 

Zrada, na kterou (ne)zapomeneme

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 625, 2012/11
Neradi si připouštíme, že nás k stáru zrazuje paměť, jedna ze základních rozpoznávacích a vyhodnocujících (kognitivních) mozkových funkcí,...
 

MUDr. Jan Bureš, DrSc., FNAS

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 550, 2012/10
Jeden z nejúspěšnějších českých fyziologů paměti a průkopník mozkové elektrofyziologie celý život zkoumal podstatu paměti u pokusných laboratorních...
 

Kyslík v karbonu

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 557, 2012/10
Při normálním atmosférickém tlaku 101 kPa (při hladině moře) je ve vzduchu parciální1) (poměrný) tlak kyslíku pO2 asi 21 kPa (v plicních sklípcích...
 

Husté vlasy, dlouhé řasy, příznak zdraví, nejen krásy

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 324, 2012/6
V r. 1958 se student (F. V.) v Pelhřimově na nádraží ptal vlasatých i holohlavých mužů, jestli mohou volně hýbat kůží na hlavě prostřednictvím...
 

Na co létá moucha?

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 266, 2012/5
Výrazné učitelské osobnosti jsou jako epigenetické značky1) které spouštějí, ovlivňují nebo naopak inaktivují schopnosti dřímající v myslích žáků a...
 

Jak zavřít kanálky bolesti v místě podráždění?

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 241, 2012/4
Bolestivé vjemy nás sice chrání před poškozením, ale prudká akutní nebo dlouhodobá chronická bolest život velmi znepříjemňuje. Výzkumný tým Dr....
 

Kvetu si, ani nevím jak

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 457, 2011/7
Jedna z psychologicky náročných každoročních akcí v zaměstnaneckém poměru je inventura přístrojů a jiných věcí, za které nese zaměstnanec hmotnou...
 

Hybridní srdce

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 257, 2011/5
Před třemi léty jsem na doporučení přítele-kardiofyziologa ve svém článku (Vesmír 87, 368, 2008/6) ztlumil své nadšení z nové regenerační metody,...
 

Attaboy

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 292, 2011/5
Na zemi nemají desítky milionů lidí přístup k pitné vodě a hladovějí. Hladem trpí jedna miliarda lidí. Podle FAO každou sedmou sekundu zemře jedno...
 

Nesnesitelnost lehkého doteku

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 153, 2010/3
Jan Krůšek se v tomto čísle (Vesmír 89, 190, 2010/3) zabývá různými aspekty citlivostí buněk k mechanickým podnětům. Podněty mohou být buď...
 

Nepolapitelné chloridové kanály dopadeny

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 188, 2010/3
Kdybychom se zeptali náhodných chodců, co je to membránový iontový kanál, oslovený si vybaví třebas filtr na tvrdou vodu v kuchyni nebo tlakovou...
 

Vím, jak zním?

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 16, 2010/1
Úvaha o zkreslení je v podstatě správná. Připomeňme si, že základem hlasových tónů je proud vzduchu, který vypouštíme z plic. Plíce fungují jako...
 

Bílkoviny poškozené cukrem

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 713, 2009/11
Poslední modely funkčních bílkovin názorně ukazují, jak je pro jejich fyziologickou a biochemickou činnost nesmírně důležitý neustálý kmitavý...
 

Dýchání kůží

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 441, 2009/7
Dýchání je u většiny živočišných i rostlinných druhů základní způsob, jímž se kyslík dostává do tkání a buněk, kde probíhá pomalá oxidace cukrů,...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]