Valenta Jan

Doc. RNDr. Jan Valenta, PhD., (*1965) vystudoval Matematicko-fyzikálni fakultu UK v Praze, kde se nyní zabývá optickými vlastnostmi nanostruktur, spektroskopií jednotlivých molekul a polovodičových nanokrystalů a mj. také vývojem tandemových solárních článků. Je spoluautorem (s prof. Ivanem Pelantem) monografie Luminiscenční spektroskopie.

Počet článků: 56

Polovodiče v komunismu

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 589, 2021/10
ad Vesmír 100, 508, 2021/7–8 Jako čtenář Vesmíru již asi 60 let děkuji za každé nové číslo. S obzvláštním zájmem jsem si přečetl příspěvek o...
 

Polovodiče a jejich uplatnění

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 508, 2021/7
1954: Látky dělíme podle toho, jak vedou elektrický proud, do tří skupin. První skupinu, do níž patří zejména kovy a jejich slitiny, tvoří t. zv....
 

Modrý problémuzamčeno

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 82, 2015/2
Dne 7. října 2014 Švédská královská akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku za rok 2014 získávají rovným dílem tři japonští vědci: Isamu...
 

Doba LEDováuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 612, 2013/11
Úžas, obdiv a okouzlení novou technikou se už v 21. století příliš nevyskytuje. Novinky se hrnou stále rychlejším tempem. Ze všech stran nás...
 

Malá galerie vědeckého obrazu

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 470, 2012/9
„Hledání krásy jistě není hlavním úkolem exaktních věd. Přesto přináší poznávání přírody i estetické prožitky. Zdá se, že příroda je udělána nejen...
 

Fotovoltaické vidění

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 540, 2012/9
Zrak je bezpochyby nejdůležitějším lidským smyslem, který nám přináší největší tok informací o našem okolí. Jde však o velmi komplikovaný orgán,...
 

Integrovaný obvod – základní kámen informační revoluce

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 24, 2001/1
Přelom tisíciletí vyvolává zvýšenou potřebu hodnotit minulost a zamýšlet se nad budoucností naší civilizace. Vyhlášení laureátů Nobelovy ceny za...
 

Jediná molekula jako lampička osvětlující vzorek

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 606, 2000/11
Studium rozličných vzorků běžnou optickou mikroskopií naráží na neúprosnou mez rozlišení (plynoucí z vlnové povahy světla) – ohybový (difrakční)...
 

Krása kapajícího kohoutku

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 2, 2000/1
Pokud vám doma začne kapat kohoutek, nebudete příliš spokojeni a půjdete vyměnit těsnění nebo zavoláte instalatéra. Ne tak skupina fyziků z Ústavu...
 

Pozor, vyletí jeden foton!

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 677, 1999/12
Pro mnoho fyzikálních experimentů a technických aplikací by bylo užitečné mít k dispozici kontrolovatelný zdroj jednotlivých fotonů. Ten by měl...
 

Rekordní účinnost přeměny sluneční energie v palivo

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 707, 1998/12
Bez Slunce by nebyla ani fosilní paliva, která (dočasně) umožňují existenci rozmazlené a plýtvající „západní civilizace“. Žít věčně z konečných...
 

Oslavy vědy v roce 2000

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 709, 1998/12
Roku 1900 měla světová výstava v Paříži označit „ práh epochy, která svou realitou nepochybně předčí sny naší představivosti“ (Science et Vie 962,...
 

Zhmotněné světlo

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 456, 1998/8
Je samozřejmě pravda, že popisovaný experiment není prvním experimentálním potvrzením přeměny fotonů na částice s nenulovou klidovou hmotností....
 

Co nám radí Daidalos

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 466, 1998/8
Pod pseudonymem Daidalos (Daedalus) uveřejňuje David Jones (fyzikální chemik na Univerzitě v Newcastlu ve Velké Británii) každý týden sloupek...
 

Spojené síly knihovnické proti monopolu vydavatelů

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 246, 1998/5
Kdo nepublikuje, ten nepřežije! Počet publikovaných článků je (bohužel) při hodnocení vědecké práce stále důležitým kritériem; často...
 

Diamanty z (uhlíkové) cibule

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 295, 1998/5
Vzájemné proměny různých forem uhlíku – tuhy (grafitu), diamantu a fullerenů (C60, C70, ... uhlíkové nanotrubičky) – stále více přitahují pozornost...
 

Čerstvý vítr ve francouzské vědě

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 311, 1998/6
Vědecký výzkum a vysoké školství ve Francii se v posledních letech potýkají s narůstajícími problémy, které jsou zralé (či přezrálé) k řešení. O...
 

Případ nepoctivé doktorandky

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 126, 1998/3
Francouzští vědečtí úředníci se snaží vypořádat s aférou vyvolanou odhalením podvodů doktorandky z CEA (francouzského Střediska atomových výzkumů)....
 

Zhmotněné světlo

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 128, 1998/3
E = mc2. Kdo by neznal notorickou Einsteinovu rovnici! Co je na ní tak fascinujícího, že se často objevuje na plakátech, na tričkách nebo v...
 

Vesmírná cibule

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 175, 1998/3
Uhlíková „cibule“ byla navržena jako vysvětlení neidentifikovaných ultrafialových čar v absorpčních spektrech mezihvězdných mračen. Belgičtí vědci...
 
Strana: [1]  [2]  [3]