Onkologie

Seznam článků v seriálu - počet: 11

1. díl

Onkoklipy
Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula  |  19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 16, 2004/1

Byli jsme osloveni, abychom uvedli nepříliš květnatá odborná pojednání o problematice zhoubných nádorů. V současném světě, který má v oblibě...
 
2. díl

Genová léčba zhoubných nádorů
Jan Bubeník  |  16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 78, 2004/2

Genová léčba zhoubných nádorů používá přenos genetického materiálu do pacientových buněk a jejím cílem je dodat geny s léčebnými účinky. Vnesené...
 
3. díl

Nádory tlustého střeva a konečníku
Ilona Kocáková  |  15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 137, 2004/3

Zhoubné novotvary představují v posledních desetiletích celosvětově závažný zdravotní a socioekonomický problém. V České republice jsou onkologická...
 
4. díl

Nádorová onemocnění plic
Ivana Pálková, Jana Skřičková  |  12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 195, 2004/4

Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu...
 
5. díl

Zhoubné nádory prostaty
Michaela Matoušková  |  10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 263, 2004/5

Vznik a vývoj karcinomu prostaty (etiopatogeneze) Etiopatogeneze není jednoznačně objasněna. Velký význam se přikládá nutričním faktorům a vlivům...
 
6. díl

Hematologické nádory – leukemie
Karel Indrák  |  14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 318, 2004/6

Díky snadné dostupnosti nádorových buněk (v krvi) se leukemie staly jedním ze základních modelů pro poznání mechanizmů vzniku a chování nádorů i pro...
 
7. díl

Nehodgkinské lymfomy
Tomáš Papajík  |  15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 377, 2004/7

Rozšíření nehodgkinských lymfomů V rozvinutých zemích západní polokoule tvoří nehodgkinské lymfomy asi 4 % všech nádorů. Celkově představují maligní...
 
8. díl

Solidní nádory u dětí a mladistvých
Josef Koutecký, Tomáš Eckschlager  |  18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 436, 2004/8

Nádorová onemocnění se vyskytují ve všech věkových obdobích. Ty, které postihují děti a mladistvé, tvoří jen necelé procento z veškerých nádorových...
 
9. díl

Nádory prsu
Jana Prausová  |  16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 495, 2004/9

Osobitým problémem při onemocnění karcinomem prsu je těhotenství. Zhoubné nádory se vyskytují u jedné z tisíce těhotných že a nejčastější je právě...
 
10. díl

Nádory mozku a ledvin
Jindřich Fínek, Alena Skálová  |  12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 618, 2004/11

Mozkové nádory Zásahy do mozku výrazně mění psychiku nemocných. Jsou unavení a celkově se chovají jinak. Naše pracoviště mělo v péči vysoce...
 
11. díl

Význam kazuistiky v současné medicíně (onkologii)
Bohuslav Konopásek  |  15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 674, 2004/12

Když otevřete naučný výkladový slovník (např. Masarykův slovník naučný, 1927), čtete pod heslem „kazuistika“ definici: … v lékařství postup vědecký,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné