mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Matoušková Michaela

MUDr. Michaela Matoušková (*1963) vystudovala Fakultu všeobecného lékařství v Praze. Pracuje v Urocentru Praha, dále je odbornou asistentkou na 2. Lékařské fakultě UK v Praze. Specializuje se na urologickou onkologii. Je spoluautorkou publikace „Urologie: doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů“, Galén, Praha 2003.

Počet článků: 1

Zhoubné nádory prostaty

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 263, 2004/5
Vznik a vývoj karcinomu prostaty (etiopatogeneze) Etiopatogeneze není jednoznačně objasněna. Velký význam se přikládá nutričním faktorům a vlivům...