mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Mechanismy transgeneračního přenosu traumatu

 |  1. 2. 2021
 |  Vesmír 100, 100, 2021/2
 |  Téma: Stres

Psychologové pozorovali u dětí rodičů, kteří prožili velká traumata typu holocaustu, rozsáhlých hladomorů apod., symptomy posttraumatické stresové poruchy (PTSD), přestože trauma nezažily. Jakými mechanismy může být trauma přenášeno?

Trauma představuje zkušenost otřesnou, výjimečnou, často život ohrožující. Současné pojetí posttraumatické stresové poruchy podle amerického Diagnostického a statistického manuálu 5 (DSM-5) ale nevyžaduje nutně přímé vystavení jedince traumatu. Pokud jde o násilnou událost nebo nehodu, posttraumatická stresová porucha (PTSD) může dle aktuálního pojetí vzniknout i u jedince, který se dozví, že se traumatická událost stala blízkému člověku. Může také jít o nepříjemný detail traumatické události, jako je např. nalezení mrtvého těla nebo detailní informace o traumatu jiného člověka. V tomto textu se však omezíme pouze na traumata ve smyslu vysoce nepříjemných a život ohrožujících událostí: stane se něco mimořádného, událost, která většinou ohrožuje život, často probíhá déle v čase a opakovaně ohrožuje vlastní existenci. Následně ji vystřídá uvolnění, ale i opětovné obavy, strach. Tento řetězec se opakuje, a to třeba i několik let.

Transgenerační přenos je fylogenezí a biologickými procesy vytvořený prostředek adaptace, pomocí kterého jsou zvířecí i lidští potomci předinformováni o nebezpečí a který ovlivňuje komunikaci a vztah mezi rodičem a potomkem. Trauma spouští pozorovatelné i skryté mechanismy na úrovni molekulárně genetické, biologické, psychologické, sociální i kulturní až po politickou. Mechanismy přenosu nelze považovat za dobré nebo špatné, přestože mohou ovlivňovat psychické zdraví i maladaptivitu. Mechanismus může mít pro svého nositele funkci ochrannou a zároveň může způsobovat změny interpersonální dynamiky. Ta může být traumatem ovlivněna, znesnadněna či narušena, pečlivý vnější pozorovatel může vnímat, že je v pozadí proměnná, která chování ovlivňuje, není srozumitelná a může se projevovat jak ve formálním chování, tak (spíše) v úzkých vztazích.

Nyní vidíte 11 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Stres
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

O autorovi

Marek Preiss

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., (*1967) vystudoval psychologii na FF UK v Praze a pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a na University of New York in Prague. Je atestovaným klinickým psychologem se zaměřením na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a oblast integrity.
Preiss Marek

Další články k tématu

Práce se stresem

Krátce po začátku první světové války se u vojáků v první linii objevil zvláštní druh psychického stavu, charakterizovaný malátností, depresemi,...

I pes zažívá stresuzamčeno

Stres je známý pojem, se kterým se každý dospělý člověk už setkal. Slovo se často vyskytuje v běžných hovorech, žijeme v hektické době, a kdo...

Menšinový stresuzamčeno

Stigmatizovatelná identita přináší svým nositelům nějaké znevýhodnění. Je podstatné, zda identita je viditelná (např. etnicita) nebo zda ji lze...

Média a stresuzamčeno

Nevzpomínám si, že by kdy bylo ve společnosti tak často skloňováno slovo „stres“ jako v loňském roce. Jsme neustále obklopeni jeho zmiňováním a...

I rostliny bojují se stresemuzamčeno

Pokud živočichovi přestanou vyhovovat podmínky v místě, v němž se právě nachází, jednou z možností je zpravidla útěk či méně dramatický přesun...

Nie je stres ako stresuzamčeno

Predstavujete si, aké by to bolo krásne, keby bol život bez stresu? Pozor! Mylná predstava! Bez stresu by sme nedokázali prežiť, potrebujeme ho....

MDMA jako možná cesta z traumatuuzamčeno

Stres je přirozenou součástí našich životů a lze na něj pohlížet jako na drobné či větší změny, jež vyžadují naši fyzickou i psychologickou...

Epigenetický přenos traumatuuzamčeno

Traumatická zkušenost, jako je špatná rodičovská péče, nedostatečná výživa či ohrožení na životě, může poškodit nejen naši psychiku a další...

Stres a meditaceuzamčeno

Nejen lifestylové magazíny, ale i zdánlivě seriózní vědecké výzkumy vesměs tvrdí, že meditace nám jednoznačně pomohou zmírnit následky stresu:...

Covidový stres a duševní zdraví

Toto číslo Vesmíru je věnováno stresu. Stres jako pojem daleko překročil hranice medicíny a je používán jak v širším významu jako označení pro...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...