mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Ježová Daniela

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., (*1949) sa v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV zaoberá najmä výskumom stresu vo vzťahu k rôznym ochoreniam. Je zakladajúcou členkou Učenej spoločnosti Slovenska.

Počet článků: 1

Nie je stres ako stresuzamčeno

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 93, 2021/2
Predstavujete si, aké by to bolo krásne, keby bol život bez stresu? Pozor! Mylná predstava! Bez stresu by sme nedokázali prežiť, potrebujeme ho....