Vevera Jan

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., (*1970) působí na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN. V minulosti pracoval jako koordinátor zdravotní péče pro organizaci Člověk v tísni v Kosovu a vedoucí psychiatr Polní nemocnice Armády ČR v Afganistánu. Má za sebou i zkušenost postdoktoranda na University of California v Berkeley. Kromě psychiatrie vyučuje také lékařskou etiku. Ve své vědecké práci se věnuje biologickým a environmentálním faktorům násilného chování a posttraumatické stresové poruše. Za práce na tato témata získal Národní psychiatrickou cenu prof. V. Vondráčka.

Počet článků: 2

Práce se stresem

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 88, 2021/2
Krátce po začátku první světové války se u vojáků v první linii objevil zvláštní druh psychického stavu, charakterizovaný malátností, depresemi,...
 

Traumata válek pohledem psychiatrie

11. 6. 2014
Psychické důsledky traumatu jsou popisovány už v nejstarších literárních památkách (Epos o Gilgamešovi, Ilias), ale odborné popisy pocházejí až z...