mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Menšinový stres

Stigmatizace jako podstata menšinového stresu
 |  1. 2. 2021
 |  Vesmír 100, 99, 2021/2
 |  Téma: Stres

Stigmatizovatelná identita přináší svým nositelům nějaké znevýhodnění. Je podstatné, zda identita je viditelná (např. etnicita) nebo zda ji lze skrývat (např. HIV pozitivita). Viditelnost stigmatizovatelné identity je určující ve vztahu k sociální opoře ze strany rodiny a blízkých, díky níž mohou lidé snadněji čelit sociálně založenému stresu. Stigmatizace neheterosexuálních lidí je specifická, mimo jiné tím, že neheterosexuální lidé se o své neheterosexualitě „dozvídají“ až v průběhu vlastního sexuálního dospívání.

Se stresem v životě se jistě čas od času setkává většina z nás. Existuje však specifický typ stresu, se kterým se setkávají jen někteří lidé, respektive skupiny, které jsou společensky stigmatizované. Tomuto typu stresu říkáme menšinový stres, popřípadě stres související se stigmatizací. Pozastavme se nejprve u samotné stigmatizace (obr. 1).

Stigmatizace ve své nejobecnější definici popisuje společenské procesy, které určitou skupinu lidí na základě nějakého jejich skutečného nebo domnělého rysu či vlastnosti vyčleňují a snižují jejich hodnotou. Lidé, jichž se stigmatizace týká, jsou tedy nositelé tzv. stigmatizovatelné identity, která svým nositelům přináší nějaké znevýhodnění – ať již právní, kulturní, společenské či jiné. Stigmatizovatelné identity lze dělit podle toho, do jaké míry je možné je před druhými skrývat či jejich nositele ve společnosti přehlížet. Můžeme pak hovořit o neviditelných stigmatizovatelných identitách, které lze skrývat téměř dokonale (např. sexuální orientace, HIV pozitivita), anebo hovořit o identitách viditelných, které skrývat v podstatě nelze (např. etnická identita). Toto odlišení je přitom zcela zásadní, neboť ovlivňuje možnosti na straně jednotlivců, které se cestou skrývání mohou například vyhnout každodenní diskriminaci či nepříjemným pohledům, ale zároveň ovlivňuje i potenciál společnosti stigmatizované vylučovat či přehlížet na systémové úrovni.

Viditelnost stigmatizovatelné identity je ale rovněž určující ve vztahu k sociální opoře ze strany rodiny a blízkých, tedy klíčového zdroje, díky němuž mohou lidé snadněji čelit sociálně založenému stresu. Je například nepravděpodobné, aby dospívající chlapec pro svou etnicitu ve své vlastní rodině čelil vyloučení, avšak dospívající gay nebo lesba může prožívat intenzivní pocity zranitelnosti z důvodu obav z možného nepřijetí své neheterosexuální orientace i ze strany vlastních rodičů. Neheterosexuální člověk pak může samozřejmě mít zároveň i menšinovou etnicitu. Stigmatizace neheterosexuálních lidí je proto poměrně specifická, mimo jiné také tím, že sami neheterosexuální lidé se o své neheterosexualitě „dozvídají“ až v průběhu vlastního sexuálního dospívání. Do té doby u nich obvyklá výlučně heteronormativní socializace ve společnosti většinou nijak nepřispěla k budování pozitivního vnímání či přijetí eventuality, že někteří lidé nedospívají heterosexuálně. Neexistence či nestejná společenská hodnota této eventuality neheterosexuálního dospívání je pak nejen odrazem samotné stigmatizace neheterosexuality ve společnosti, ale také zásadní příčinou potřebnosti přijetí vlastní neheterosexuality do svého pozitivního sebepojetí (vnitřní coming out) a také informování druhých osob o své neheterosexualitě v nejrůznějších situacích (vnější coming out). Nutno podotknout, že pokud sexuální orientaci na lidech viditelně nepoznáme, pak je v heteronormativním kontextu proces vnějšího coming outu v podstatě neukončitelný a je třeba jej v kontaktu s novými lidmi opakovat.

Menšinový stres neheterosexuálních lidí

Teorie menšinového stresu v současnosti poskytuje asi nejrozpracovanější vysvětlující rámec (obr. 2), díky němuž můžeme rozumět konkrétním procesům, které přispívají k větší socio-psychologické zátěži neheterosexuálních lidí. Metodologicky precizní studie zaměřené na porovnání stavu duševního zdraví heterosexuálních a neheterosexuálních lidí již od devadesátých let minulého století stabilně přinášejí důkazy o tom, že se neheterosexuální lidé častěji potýkají s depresí, úzkostnými problémy, užíváním nelegálních drog a několikanásobně častěji páchají sebevraždy.1) Je třeba zdůraznit, že tyto rozdíly v duševním zdraví nejsou zapříčiněny samotnou neheterosexualitou, ale právě faktory, které vycházejí ze stigmatizace této menšiny ve společnosti. K rozvoji teorie menšinového stresu významně přispěl psychiatrický epidemiolog Ilan Meyer, který menšinový stres definoval jako nadbytečný stres, kterému jsou jednotlivci ze stigmatizovaných skupin vystaveni v důsledku jejich menšinové pozice. Menšinový stres tedy lze vnímat jako stres, který působí nad rámec běžných typů stresu, s nimiž se setkávají všichni lidé. Je typicky chronický, sociálně založený a relativně stabilní v čase a představuje soubor rozmanitých stresorů a faktorů, které mohou negativně ovlivňovat duševní zdraví neheterosexuálních lidí.

Nyní vidíte 34 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Stres
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

O autorovi

Michal Pitoňák

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., (*1986) vystudoval biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě UK. V Národním ústavu duševního zdraví zkoumá sociálně-geografické a sociálně-psychologické vlivy působící na kvalitu života a duševní zdraví neheterosexuálních lidí.
Pitoňák Michal

Další články k tématu

Práce se stresem

Krátce po začátku první světové války se u vojáků v první linii objevil zvláštní druh psychického stavu, charakterizovaný malátností, depresemi,...

I pes zažívá stresuzamčeno

Stres je známý pojem, se kterým se každý dospělý člověk už setkal. Slovo se často vyskytuje v běžných hovorech, žijeme v hektické době, a kdo...

Média a stresuzamčeno

Nevzpomínám si, že by kdy bylo ve společnosti tak často skloňováno slovo „stres“ jako v loňském roce. Jsme neustále obklopeni jeho zmiňováním a...

I rostliny bojují se stresemuzamčeno

Pokud živočichovi přestanou vyhovovat podmínky v místě, v němž se právě nachází, jednou z možností je zpravidla útěk či méně dramatický přesun...

Nie je stres ako stresuzamčeno

Predstavujete si, aké by to bolo krásne, keby bol život bez stresu? Pozor! Mylná predstava! Bez stresu by sme nedokázali prežiť, potrebujeme ho....

MDMA jako možná cesta z traumatuuzamčeno

Stres je přirozenou součástí našich životů a lze na něj pohlížet jako na drobné či větší změny, jež vyžadují naši fyzickou i psychologickou...

Mechanismy transgeneračního přenosu traumatuuzamčeno

Psychologové pozorovali u dětí rodičů, kteří prožili velká traumata typu holocaustu, rozsáhlých hladomorů apod., symptomy posttraumatické stresové...

Epigenetický přenos traumatuuzamčeno

Traumatická zkušenost, jako je špatná rodičovská péče, nedostatečná výživa či ohrožení na životě, může poškodit nejen naši psychiku a další...

Stres a meditaceuzamčeno

Nejen lifestylové magazíny, ale i zdánlivě seriózní vědecké výzkumy vesměs tvrdí, že meditace nám jednoznačně pomohou zmírnit následky stresu:...

Covidový stres a duševní zdraví

Toto číslo Vesmíru je věnováno stresu. Stres jako pojem daleko překročil hranice medicíny a je používán jak v širším významu jako označení pro...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...