mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Média a stres

Stresují nás opravdové hrozby, nebo jejich mediální obraz?
 |  1. 2. 2021
 |  Vesmír 100, 98, 2021/2
 |  Téma: Stres

Nevzpomínám si, že by kdy bylo ve společnosti tak často skloňováno slovo „stres“ jako v loňském roce. Jsme neustále obklopeni jeho zmiňováním a anticipacemi toho, jak může ovlivnit naše somatické i duševní zdraví v následujících letech.

Existuje řada definic stresu, které se liší především v míře jeho biologické a psychogenní povahy. Akademická obec v zásadě přijímá definici vypracovanou Hansem Selyem: „Stres je soubor reakcí organismu na vnitřní nebo zevní změny narušující normální chod funkcí organismu, například psychosomatické funkce, nebo dokonce ohrožující jeho existenci.“ Pokud bychom to zestručnili a učinili srozumitelnějším, můžeme bez potíží pracovat nadále s tím, že stres je univerzální reakcí živého organismu na ohrožení.

Obraz ohrožení a média

V prosinci 2019 vědci identifikovali nový koronavirus (SARS-CoV-2), který z čínského Wu-chanu se začal lavinovitě šířit do celého světa. S přibýváním případů onemocnění se začala objevovat první úmrtí, jejichž počet denně rostl. Dne 30. ledna 2020 Světová zdravotnická organizace označila vypuknutí epidemie za „mimořádnou událost v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu“. Vědci rychle začali pracovat na objasnění charakteristik viru, včetně přenosnosti, úmrtnosti a původu. Paralelně s tím se politici a odborníci v oblasti veřejného zdraví pustili do sdělování důležitých informací veřejnosti, aby jednotlivci mohli přijmout nezbytná a vhodná preventivní opatření a vlády mohly plánovat a odpovídajícím způsobem reagovat.

Zatímco novináři a odborníci na zdraví, epidemiologii, virologii apod. pracovali na předávání důležitých informací o hodnocení rizik a na doporučení, paradoxně se objevila související hrozba: psychická tíseň vyplývající z opakovaného vystavení mediálnímu obrazu krize. To ovlivňuje nejen bezprostřední strádání populace, která sama bojuje se zdravotním, sociálním a ekonomickým ohrožením, ale má také dlouhodobé dopady na fyzické a duševní zdraví.

„Úzkostní lidé pak více sledují média ve snaze získat celkový obraz hrozby, avšak docílí jen nárůstu stresu.“

Mezinárodní klasifikace nemocí ve své 10. verzi používá pro skupinu potíží způsobenou stresem název „Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení“. Na rozdíl od jiných psychických onemocnění lze tyto potíže vnímat jako následek „jednoho nebo druhého ze dvou příčinných vlivů‚ a to výjimečně zatěžující životní události vyvolávající akutní reakci na stres‚ nebo významné životní změny vedoucí k trvale nepříznivým okolnostem‚ které vedou k poruše adjustace“.1)

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Stres
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

O autorovi

Daniel Štrobl

Mgr. et ThMgr. Daniel Štrobl vystudoval psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě UK v Praze a jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. V letech 2000‒2015 působil v resortu Ministerstva obrany ČR jako psycholog a výzkumný pracovník. Zaměřil se mj. na problematiku přípravy příslušníků mírových misí, rozvíjel formální i praktický systém psychologické přípravy na bojové nasazení. Zkušenosti z misí zúročil v knize Psychologické aspekty zabití (Triton, Praha 2019). V současnosti je psychologem a psychoterapeutem.
Štrobl Daniel

Další články k tématu

Práce se stresem

Krátce po začátku první světové války se u vojáků v první linii objevil zvláštní druh psychického stavu, charakterizovaný malátností, depresemi,...

I pes zažívá stresuzamčeno

Stres je známý pojem, se kterým se každý dospělý člověk už setkal. Slovo se často vyskytuje v běžných hovorech, žijeme v hektické době, a kdo...

Menšinový stresuzamčeno

Stigmatizovatelná identita přináší svým nositelům nějaké znevýhodnění. Je podstatné, zda identita je viditelná (např. etnicita) nebo zda ji lze...

I rostliny bojují se stresemuzamčeno

Pokud živočichovi přestanou vyhovovat podmínky v místě, v němž se právě nachází, jednou z možností je zpravidla útěk či méně dramatický přesun...

Nie je stres ako stresuzamčeno

Predstavujete si, aké by to bolo krásne, keby bol život bez stresu? Pozor! Mylná predstava! Bez stresu by sme nedokázali prežiť, potrebujeme ho....

MDMA jako možná cesta z traumatuuzamčeno

Stres je přirozenou součástí našich životů a lze na něj pohlížet jako na drobné či větší změny, jež vyžadují naši fyzickou i psychologickou...

Mechanismy transgeneračního přenosu traumatuuzamčeno

Psychologové pozorovali u dětí rodičů, kteří prožili velká traumata typu holocaustu, rozsáhlých hladomorů apod., symptomy posttraumatické stresové...

Epigenetický přenos traumatuuzamčeno

Traumatická zkušenost, jako je špatná rodičovská péče, nedostatečná výživa či ohrožení na životě, může poškodit nejen naši psychiku a další...

Stres a meditaceuzamčeno

Nejen lifestylové magazíny, ale i zdánlivě seriózní vědecké výzkumy vesměs tvrdí, že meditace nám jednoznačně pomohou zmírnit následky stresu:...

Covidový stres a duševní zdraví

Toto číslo Vesmíru je věnováno stresu. Stres jako pojem daleko překročil hranice medicíny a je používán jak v širším významu jako označení pro...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...