Štrobl Daniel

Mgr. et ThMgr. Daniel Štrobl vystudoval psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě UK v Praze a jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. V letech 2000‒2015 působil v resortu Ministerstva obrany ČR jako psycholog a výzkumný pracovník. Zaměřil se mj. na problematiku přípravy příslušníků mírových misí, rozvíjel formální i praktický systém psychologické přípravy na bojové nasazení. Zkušenosti z misí zúročil v knize Psychologické aspekty zabití (Triton, Praha 2019). V současnosti je psychologem a psychoterapeutem.

Počet článků: 2

Média a stresuzamčeno

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 98, 2021/2
Nevzpomínám si, že by kdy bylo ve společnosti tak často skloňováno slovo „stres“ jako v loňském roce. Jsme neustále obklopeni jeho zmiňováním a...
 

Válka jako past

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 293, 2006/5
Odnepaměti se lidé zabývají otázkou, proč dochází k válkám. V různých dějinných obdobích se střídaly v podstatě dva směry. Ten první hledal odpověď...