Hála Michal

RNDr. Michal Hála, Ph.D., (*1974) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium v oboru fyziologie a anatomie rostlin dokončil tamtéž. Působil v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze, nyní je zpět na PřF UK, kde se věnuje pedagogické činnosti a bádání zaměřenému na regulaci váčkového transportu v rostlinné buňce. Ze zahraničních stáží si nejvíce cení roku stráveného na Oxfordské univerzitě.

Počet článků: 1

I rostliny bojují se stresemuzamčeno

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 95, 2021/2
Pokud živočichovi přestanou vyhovovat podmínky v místě, v němž se právě nachází, jednou z možností je zpravidla útěk či méně dramatický přesun...