Král Pavel

Pplk. PhDr. Pavel Král, Ph.D., vedoucí katedry psychologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Pracuje jako vojenský klinický psycholog a psychoterapeut v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha. Účastnil se několika zahraničních misí Armády České republiky.

Počet článků: 1

Práce se stresem

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 88, 2021/2
Krátce po začátku první světové války se u vojáků v první linii objevil zvláštní druh psychického stavu, charakterizovaný malátností, depresemi,...