mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Studia krajiny

Jak se setkáváme se světem
 |  7. 9. 2020
 |  Vesmír 99, 496, 2020/9
 |  Téma: 30 let CTS

Krajina1) někdy v běžné řeči splývá s přírodou nebo také s venkovem, tento výraz se používá i jako metafora. Řekne se výlet do přírody, myslí se výlet venkovskou krajinou, jindy mluvíme o krajině snů. V odborném pohledu má však pojem krajina i různé úže vymezené významy, lze ji také chápat jako způsob, jímž se setkáváme se světem.

Studia krajiny (Landscape studies) jsou podobně jako např. studia paměti multioborová; překračují hranice ustavených oborů, jako je antropologie, geografie nebo sociologie. Záběr toho, čím se studia krajiny zabývají, lze členit na čtyři oblasti – zakoušení krajiny; vztahy krajiny, kultury a kulturního dědictví; krajiny, společnosti a spravedlnosti; návrhy a plánování krajin. [4] Do zakoušení krajiny spadají studie smyslového a filozofického pojímání krajiny, patří sem i environmentální psychologie, estetické oceňování i pedagogika. Téma kultury a kulturního dědictví zachází do archeologie či historie krajiny, ale zabývá se také tím, jak se krajina zobrazuje, popisuje apod. Třetí oblast se týká různých typů společenských nerovností v krajině, propojuje téma krajiny s velkými tématy, jako jsou globalizace, migrace nebo paměť. Poslední je plánování krajin; pracuje s tématy klimatické změny, zdivočování, postindustriální krajiny a rozvoje anebo způsoby hodnocení dané krajiny.

Příklad odborného, úže vymezeného pojetí krajiny můžeme hledat v současné geografii. John Wylie, který je proponentem nového fenomenologického přístupu (postfenomenologie), vymezuje, na co krajinu nelze redukovat: „[…] krajina není jen způsob, kterým se díváme, projekce kulturních významů. A není ani něco viděného, němé, vnější pole. […] Krajinu můžeme nejlépe popsat jako vzájemně propojené materiality a citlivosti, s nimiž jednáme a jež zakoušíme.“ [7] V takovém pojetí krajina zahrnuje fyzické prostředí i to, jak se s ním setkáváme, jak mu rozumíme, jak se učíme mu rozumět. Citlivosti jsou ovlivněny i tím, jak se o dané krajině píše, jak vnímáme estetiku daného prostředí, jak o ní smýšlíme, co víme a dokážeme vyčíst z jejího vzhledu, o její minulosti, využití, vlastnictví atd. Způsob a hloubka naslouchání krajině jsou ovlivněny aktuálním naladěním, zájmem, vzděláním, délkou pobytu v ní, tím, zda jde o samotářskou procházku, nebo řízenou expedici ap., ale také fyzickými možnostmi a psychologií daného jedince či skupiny. Expertní znalost nebo odborný zájem o krajinu není lepší než znalost a porozumění lidí, kteří v krajině žijí nebo kteří se o ni zajímají třeba jako turisté. Liší se v tom, že je usměrněna teoriemi a metodami, které daný obor využívá.

Nyní vidíte 28 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: 30 let CTS
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Filozofie, Krajinná ekologie

O autorech

Karolína Pauknerová

Petr Gibas

Další články k tématu

Od vědomí k vědění

Za vlády behaviorismu, empiricismu a materialismu ve vědě minulého století byla introspekce dlouho (a mnohdy je dodnes) odmítána jako něco...

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...

Konec metabolické teorie?

Metabolická teorie biologie, vzniklá na přelomu století jakožto grandiózní pokus unifikovat porozumění biologickým procesům pomocí škálovacích...

Produktivita prostředíuzamčeno

Rostliny potřebují ke svému růstu teplo, vodu a sluneční svit. Není proto divu, že teplé a vlhké tropické lesy s víceméně celoroční vegetační...

O vulkánech netušených

I když žijeme na území dosti vzdáleném aktivním vulkanickým oblastem, o sopky, i ty relativně mladé, zde rozhodně nouze není. Ba naopak. Zbytky...

O mariánském sloupu, který se nevrátil na Staroměstské náměstí

Instalace neúplné kopie mariánského sloupu na pražské Staroměstské náměstí přišla ironií osudu ve zjitřené době, kdy se na různých místech po...

Dvě kulatá výročí

Přesně před dvaceti lety vyšel v jednom interním geologickém věstníku1) krátký a vtipný esej o tom, že se lidstvo díky důsledkům vědecké a...

Ten druhý smysl: akustický obrat v dějinách vědyuzamčeno

Kdy je ladička hudební pomůckou a za jakých okolností se stává vědeckým nástrojem? Jaký je vztah mezi sluchem, zrakem a objektivitou a kdy se...

Ekonomie daru: Má každá darovaná růže svůj trn?uzamčeno

Dary obvykle přinášejí radost. Darování však může mít i stinnou stránku. Pokud například dostanete svetr se sobem v ceně 500 korun, avšak vy si...

Patočkova (skrytá) přítomnost v dnešní české filosofiiuzamčeno

Že myslitelské dílo Jana Patočky nepřestává být předmětem zájmu současných českých filosofů, je zjevné; uvádět konkrétní interpretace a polemiky...

Jak kolísal obsah CO2 za posledních 23 milionů let?

Přímá měření obsahu CO2 v atmosféře probíhají o něco delší dobu než šedesát let. Bubliny v grónském ledovci pomáhají prodloužit tuto škálu na 800...

Latour o antropocénuuzamčeno

Bruno Latour patří mezi nejcitovanější autory v sociálních vědách. Renomé získával především jako sociolog vědy, nikdy se ale nebránil přesahům do...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...