mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Fulínová Eliška

Mgr. Eliška Fulínová, PhD., po studiu učitelství na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni vystudovala filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky, doktorát získala na katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK a Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Jejím oborem je současná fenomenologická filosofie, soustředí se zejména na problematiku prostoru a prostorovosti. Kromě toho ji zajímá antická filosofie, dlouhodobě se zabývá řeckým archaickým myšlením a v současné době též Aristotelovými biologickými spisy, které též překládá.

Počet článků: 1

O mariánském sloupu, který se nevrátil na Staroměstské náměstí

18. 7. 2020
Instalace neúplné kopie mariánského sloupu na pražské Staroměstské náměstí přišla ironií osudu ve zjitřené době, kdy se na různých místech po...